Mobiliteitsprojecten tijdlijn

Werkagenda korte termijn

Aan de slag met Verkeersveiligheid & Circulatie
Breng de snelheid van het gemotoriseerd verkeer omlaag:
 • Nadrukkelijke overgang markeren naar 50 km/h. Hierdoor wordt het voor de weggebruiker duidelijk dat bedrijventerrein Lage Weide een 50 km/h gebied is. Denk aan grote portalen bij de toegangswegen en markering op het wegdek.
 • Goede bewegwijzering naar publiek aantrekkende locaties, denk bijvoorbeeld aan De Fabrique. Goede bewegwijzering leidt ertoe dat mensen niet onzeker of geïrriteerd raken en rustiger gaan rijden.
 • Gedragscampagnes: laat werknemers op het bedrijventerrein zelf ervaren wat de risico’s van hoge snelheden zijn. Denk hierbij aan het tonen van dronebeelden van specifieke onveilige situaties op het bedrijventerrein; inzet van rijsimulator om consequenties van te hoge snelheid te laten ervaren.
 • Inrichting bedrijventerrein Lage Weide aanpassen middels “Natuurlijk Sturen”. Natuurlijk Sturen is een methodiek om de omgeving op zo’n manier aan te kleden, zodat het de gewenste snelheid onbewust afdwingt. Denk aan wegen optisch versmallen, meer prikkels geven langs de weg en het gebruik van natuurlijk elementen. Bijkomend effect is dat fietsen aantrekkelijker wordt, en dat dit tevens p200325a.Hoofdrapport.Kwantitatief Onderzoek Verkeersveiligheids- & Bereikbaarheidsproblematiek Lage Weide.definitief.pdfkansen biedt om de biodiversiteit te vergroten.

 

Black spots en andere onveilige situaties
Er is een concrete set van:
 • 9 black spots
 • 3 onveilige wegvakken
 • 5 overige onveilige situaties geïdentificeerd. Niets staat in de weg om deze problematische verkeersveiligheidssituaties te verbeteren.

Overstap van auto naar de fiets
Creëer gunstige voorwaarden voor de overstap van auto naar de fiets:
 • Fietspadverlichting opwaarderen. Op veel plekken wordt het fietspad “meeverlicht”. Dat betekent dat het fietspad geen eigen verlichting heeft. Dit leidt tot sociale onveiligheid, mensen voelen zich er minder prettig op en gaan daardoor niet fietsen. Goede verlichting stimuleert het fietsgebruik.
 • Fietspadonderhoud opwaarderen. Bladeren en viezigheid op het fietspad leidt tot potentieel onveilige situaties. Een goed onderhouden fietsnetwerk stimuleert fietsgebruik.
Stimuleren van gebruik andere vervoersmiddelen
Stimuleren van gebruik andere vervoersmiddelen door:
 • Shuttle dienst (besloten vervoer ipv openbaar vervoer) inzetten bij wisseling van de shifts. Dit kan bijvoorbeeld in samenspraak tussen de concessieverlener, de concessiehouder en de belanghebbende ondernemers. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft in samenwerking met grote bedrijven in de Rotterdamse haven zo’n shuttledienst ingericht voor werknemers, waardoor er minder autobewegingen zijn.
 • Verbeter de OV-bereikbaarheid vanaf station Leidsche Rijn. Dit station ligt vlakbij bedrijventerrein Lage Weide, maar de verbinding is van slechte kwaliteit en sociaal onveilig.
 • Overbrug de ‘last mile’ tussen OV-halte en eindbestemming. Zet eenvoudige leenfietsen neer bij NS-stations en de bushaltes. Breng de zorg voor redistributie en onderhoud van deze fietsen onder bij het UW-bedrijf te Lage Weide.

 

Shuttledienst halverwege 20e eeuw

Afstemming werktijden op piekbelastingen
Afstemming werktijden op piekbelastingen (na 18:00 uur lost het fileprobleem snel op):

De avondspits is kort en hevig. Na 18:00 uur lost de file ter hoogte van de oprit A2 richting tunnel zich snel op. Het verruimen van kantoortijden biedt forensen de mogelijkheid om ‘achter de file aan te rijden’. ‘Voor de spits uit rijden’ daarentegen verergert de fileproblematiek juist.

Optimalisatie verkeerslichten
Optimalisatie verkeerslichten Atoomweg-Lage Weideviaduct en Lage Weideviaduct-A2

Verruiming van de ‘groentijden’ van deze verkeerslichten heeft een forse vermindering van de wachttijden voor auto’s richting A2-tunnel tot gevolg, en leidt slechts tot een zeer beperkte toename van de reistijd van het verkeer op de A2.

Werkagenda middellange termijn

Routering op het bedrijventerrein
 • Eenrichtingscircuit instellen. Door straten maar in één richting toegankelijk te maken wordt de verkeersstroom overzichtelijker. Dit leidt tot minder conflictpunten en een veiligere verkeerssituatie.
 • Otto Hahnweg afsluiten vanaf Atoomweg. De Otto Hahnweg is zowel inrijdend als uitrijdend een onveilig punt. Inrijdend verkeer komt met hoge snelheid aan, moet een tweerichtingenfietspad oversteken en rekening houden met geparkeerde voertuigen. Uitrijdend verkeer richting de A2 moet rekening houden met fietsers in 2 richtingen en 2 rijbanen met 2 rijstroken oversteken.
 • Doorsteek Niels Bohrweg afsluiten. De oversteek Niels Bohrweg is een verkeersonveilig punt (veel ongevallen) en belemmert de doorstroming (opstelruimte in de middenberm is beperkt). Door het afsluiten van deze doorsteek verbetert de situatie op dit punt. Hiervoor moet wel een alternatief worden geboden.
 • Rotonde of verkeerslichten bij kruispunt Atoomweg – Bariumweg of Atoomweg – Savannahweg. In combinatie met het afsluiten van doorsteken op de Atoomweg zorgt een dergelijke voorziening ervoor dat verkeer kan veranderen van rijrichting. Daarbij zorgt het ook voor dat voor verkeer vanuit de zijstraten het makkelijker wordt om in te voegen.
Overstap van auto naar fiets stimuleren
 • De infrastructuur en de (sociale) veiligheid dient op orde te zijn. Dit bevat de verlichting en onderhoud, maar ook de realisatie van de missing links.

 • Vervolgens kan in samenspraak met de bedrijven stimuleringscampagnes gestart worden om mensen meer op de fiets te krijgen. Het potentieel hiervoor is groot. Binnen een half uur reistijd met fiets en/of openbaar vervoer is een gebied bereikbaar waarbinnen minstens 50% van de autoritten vandaan komen.    
Vrachtwagenparkeerplaatsen realiseren

Op dit moment staan vrachtauto’s en trailers op diverse ongewenste plaatsen geparkeerd. Door het inrichten van een parkeerterrein voor vrachtauto’s kan de overlast uit de straten op het bedrijventerrein worden geweerd en kunnen trailers op een daarvoor bestemde locatie worden geparkeerd. Suggesties voor een mogelijke truckparking zijn: Isotopenweg noordzijde, Reactorweg langs A2, Atoomweg, oostelijk deel.

 

Dynamische route verwijzing op Lage Weide afhankelijk van capaciteit (naar bijv. N230)

Vanuit Lage Weide kan verkeer de A2 op rijden via de opritten 6 en 7. Een dynamische route verwijzing geeft aan wat de actuele wachttijden zijn bij beide opritten. Verkeer kan zo voor die oprit kiezen waar de wachttijd het kortst is.

Analyse op wijziging incidentmanagement

Onderzoek moet uitwijzen of de inzet van incidentmanagement op en rond het knooppunt Oudenrijn verder kan worden verbeterd, zodat de doorstroming in zijn geheel verbetert.

Toepassen van Hoofdrijbaandoseerinstallatie (HDI):

Het plaatsen van ‘verkeerslichten’ op de A2 kan de tunnelproblematiek verminderen, maar niet oplossen.

Verplaatsen van de doseerlocatie regiobaan richting tunnel

Het ‘afkruisen’ van een rijstrook vindt dan plaats voorafgaand aan oprit 7 (ipv na het invoegen van het verkeer van oprit 7). Dit zorgt voor een soepeler invoegen van het verkeer op de regiobaan en leidt tot een betere doorstroming.

 

Gebied bereikbaar binnen 30 minuten met de fiets en/of OV vanaf de Niels Bohrweg.

Werkagenda lange termijn

Optimaliseren veiligheidssystemen in Leidsche Rijntunnel

Indien het veiligheidsniveau in de tunnel kan worden verbeterd, dan kan het tunnelregime worden versoepeld.

Capaciteitsvergroting rondom knooppunt Oudenrijn

Deze structurele oplossing zorgt er voor dat het bereikbaarheidsprobleem van Lage Weide ophoudt te bestaan.

Gerealiseerd

Vanaf 1 mei eigen bijdrage deelfietsen van 2 euro per rit

Het deelfietsensysteem Lage Weide is een groot succes, werknemers op...

Lees meer24 april 2024

Verbeterde OV-dienstregeling

Ondanks versobering van de busdienstregeling in grote delen van de...

Lees meer20 december 2023

Vliegende start voor gratis deelfietsen

Het deelfietsensysteem Lage Weide is na de start in juni...

Lees meer27 november 2023

Nog geen definitief plan voor Demkabrug

Het onderzoek naar verbetering van de fietsverbinding bij de Demkabrug...

Lees meer11 oktober 2023

5000 auto’s minder op de weg

Vijfduizend auto’s minder op de weg op de bedrijventerreinen Lage...

Lees meer9 januari 2023

Plannen Demkabrug lopen vertraging op

De plannen voor het verbreden van de Demkabrug lopen vertraging...

Lees meer7 december 2022

Maatregelen verkeersveiligheid Niels Bohrweg

De gemeente neemt maatregelen om de verkeersveiligheid op de Niels...

Lees meer23 maart 2022

Utrecht onderzoekt mogelijkheden verbreding Demkabrug

De gemeente Utrecht gaat de mogelijkheden onderzoeken om de Demkabrug...

Lees meer21 maart 2022

Werkgevers aan de A2 dagen overheden uit met ambitieus actieplan

Op 30 augustus hebben werkgevers op de Utrechtse bedrijventerreinen Lage...

Lees meer31 augustus 2021

Goedopweg werkgevers webinar Stadslogistiek – nu & straks

Goedopweg ondersteunt werkgevers kosteloos met het inrichten van hun duurzaam...

Lees meer16 april 2021

Ik fiets naar mijn werk campagne gestart

Eind 2020 startte Parkmanagement Lage Weide een campagne om het...

Lees meer19 maart 2021

Actie voor truckchauffeurs die hier overnachten

Om hen een hart onder de riem te steken verraste...

Lees meer16 februari 2021

Onderzoek naar maatregelen op Atoomweg

In het kader van de campagne Verkeersveilig Lage Weide zijn...

Lees meer25 november 2020

Start campagne Verkeersveiligheid Lage Weide

Parkmanagement Lage Weide heeft een gedragscampagne opgezet om automobilisten en...

Lees meer17 november 2020

Pilotproject snelheid verlagen en veiligheid verhogen op Lage Weide

Medio november 2020 nemen Parkmanagement Lage Weide, wegbeheerders en Goed...

Lees meer15 oktober 2020

Presentatie onderzoeksrapport

Ruim 40 procent van het autoverkeer met bestemming Lage Weide...

Lees meer20 april 2020

Webinar over Thuiswerken

Vanwege de corona-uitbraak werkten veel mensen thuis. En ook nu...

Lees meer14 april 2020

Start onderzoek Mobiliteit Lage Weide

Parkmanagement Lage Weide geeft opdracht aan Strukton Civiel/Van Rens mobiliteit...

Lees meer1 november 2019