Lage Weide biedt werk aan duizenden werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers in alle denkbare functies bij honderden werkgevers. Samen leveren zij een belangrijke bijdrage aan de regionale economie.

De werkgevers staan voor de enorme uitdaging om geschikt personeel te vinden en vast te houden. Andere bedrijven willen hun personeel van werk naar ander werk helpen. Bedrijven worden gestimuleerd samen te werken en zo samen sterk(er) te werven, op te leiden en mensen te behouden als werknemers ‘op Lage Weide’.

Een stevige arbeidsmarktpositie als gebied is immers onlosmakelijk onderdeel van een positief vestigingsklimaat. We faciliteren bedrijven arbeidsmarktkennis te delen en samen te werken met elkaar én met ‘onderwijs en overheid’ om die positie te versterken. Vanuit Parkmanagement Lage Weide informeren we werkgevers over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, bieden we hen kansen deel te nemen aan arbeidsmarktprojecten en bouwen we aan relaties met onderwijs en overheid.

Netwerken

Enkele jaren geleden is Parkmanagement Lage Weide op verzoek van ILW gestart met het faciliteren van het bestaande netwerk van P&O-ers op Lage Weide. Hieruit vloeiden verschillende projecten voort waar behoefte vanuit werkgevers voor is gebleken. Bijvoorbeeld kennisdeelsessies voor P&O-ers en taallessen Nederlands als 2e taal maar ook het introduceren van praktijkverklaringen (‘deeldiploma’s) voor werknemers bij logistieke bedrijven.

Inschrijven voor de P&O netwerk nieuwsbrief

Behaalde resultaten 2023

Pilot gratis taallessen
 • Parkmanagement Lage Weide heeft een contract met TopTaal afgesloten voor taallessen op Lage Weide.
 • in 2022 deden 2 bedrijven en 9 deelnemers mee.
 • Daarnaast hebben we samen met de gemeenten van de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, Stichting Lezen en Schrijven, Leerwerkloket Utrecht en WerkgeverServicePunt Midden-Utrecht het taalevenement (Digi)Taal op de Werkvloer georganiseerd
Groei vacatureplatform lageweidewerkt.nl
 • Ons gratis vacatureplatform www.lageweidewerkt.nl had eind 2023 in totaal 169 aangesloten bedrijven. Er zijn in totaal 538 vacatures en 98 stagevacatures geplaatst, en daarop zijn 223 sollicitaties geweest waarvan 29 voor stagevacatures.
5 bijeenkomsten P&O Netwerk georganiseerd
 • Bij het P&O Netwerk zijn ongeveer 170 mensen aangesloten. Vijf keer per jaar is er een netwerkbijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn exclusief voor P&O-managers en HR-directeuren van bedrijven op Lage Weide. Doel van deze bijeenkomsten is kennis- en informatie-uitwisseling. Door elkaar te helpen en samen te werken bouwen we aan een Lage Weide dat aantrekkelijk is om te werken. ILW Parkmanagement Lage Weide zorgt ervoor dat de behoeftes van bedrijven vertaald worden in concrete acties, zoals taalles, BHV-trainingen en interessante sprekers.
Koppeling met Tech events en onderwijs
 • Meegewerkt aan events als

  • Tech Experience Dag Stichtse Vecht

  • Techniek Doe Dag op Lage Weide.

 • Daarnaast meegewerkt aan verschillende andere projecten met externe partners, zoals
  • JINC programma (o.a. Bliksemstages)
  • Match2work (voor 4e jaars Utrechtse mavo-leerlingen)
  • Hogeschool Utrecht (studenten eventmanagement)

Goede voornemens 2024

Doorlopend aanbod taallessen
 • Organisatie van taallessen ‘Nederlands op de werkvloer’ in samenwerking met gemeente Utrecht
P&O Netwerk
 • 5 themabijeenkomsten
 • Lunch Meetups
 • JAM Masterclasses voor het aantrekken van jongere generaties
 • Bedrijven kennen elkaar en en worden verbonden met externe relaties
Vacaturesite
 • Verdere groei vacaturesite van Lage Weide