Lage Weide biedt werk aan duizenden werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers in alle denkbare functies bij honderden werkgevers. Samen leveren zij een belangrijke bijdrage aan de regionale economie.

De werkgevers staan voor de enorme uitdaging om geschikt personeel te vinden en vast te houden. Andere bedrijven willen hun personeel van werk naar ander werk helpen. Bedrijven worden gestimuleerd samen te werken en zo samen sterk(er) te werven, op te leiden en mensen te behouden als werknemers ‘op Lage Weide’.

Een stevige arbeidsmarktpositie als gebied is immers onlosmakelijk onderdeel van een positief vestigingsklimaat. We faciliteren bedrijven arbeidsmarktkennis te delen en samen te werken met elkaar én met ‘onderwijs en overheid’ om die positie te versterken. Vanuit Parkmanagement Lage Weide informeren we werkgevers over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, bieden we hen kansen deel te nemen aan arbeidsmarktprojecten en bouwen we aan relaties met onderwijs en overheid.

Netwerken

Enkele jaren geleden is Parkmanagement Lage Weide op verzoek van ILW gestart met het faciliteren van het bestaande netwerk van P&O-ers op Lage Weide. Hieruit vloeiden verschillende projecten voort waar behoefte vanuit werkgevers voor is gebleken. Bijvoorbeeld kennisdeelsessies voor P&O-ers en taallessen Nederlands als 2e taal maar ook het introduceren van praktijkverklaringen (‘deeldiploma’s) voor werknemers bij logistieke bedrijven.

Inschrijven voor de P&O netwerk nieuwsbrief

Behaalde resultaten 2020

Gezamenlijke inkoop taallessen

 • Parkmanagement Lage Weide heeft een contract met TopTaal afgesloten voor taallessen op Lage Weide.

Ontwikkeling Vacaturesite opgestart

 • Lage Weide Werkt is een gratis platform voor alle bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerrein Lage Weide. Zij kunnen geheel kosteloos al hun vacatures laten plaatsen. Lage Weide Werkt heeft als doel om alle bedrijven van het bedrijventerrein en inwoners in de directe omgeving bij elkaar te brengen. Door inwoners lokaler te laten werken draagt het platform bij aan de reductie van het woon-werkverkeer en de bevordering van de sociale cohesie en de lokale economie in de stad.

4 bijeenkomsten P&O Netwerk georganiseerd

 • Bij het P&O Netwerk zijn al ongeveer 60 bedrijven aangesloten. Vier keer per jaar is er een netwerkbijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn exclusief voor P&O-managers en HR-directeuren van bedrijven op Lage Weide. Doel van deze bijeenkomsten is kennis- en informatie-uitwisseling. Door elkaar te helpen en samen te werken bouwen we aan een Lage Weide dat aantrekkelijk is om te werken. Parkmanagement Lage Weide zorgt ervoor dat de behoeftes van bedrijven vertaald worden in concrete acties, zoals taalles, BHV-trainingen en interessante sprekers.

Behaalde resultaten 2021

Gezamenlijke inkoop taallessen

 • Parkmanagement Lage Weide heeft een contract met TopTaal afgesloten voor taallessen op Lage Weide.
 • In 2021 deden 5 bedrijven en 18 deelnemers mee
 • organisatie van taallessen en aanvragen Subsidie Tel mee met Taal voor 2022 opgestart

Vacaturesite gelanceerd

 • www.lageweidewerkt.nl is een gratis platform voor alle bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerrein Lage Weide. Zij kunnen geheel kosteloos al hun vacatures laten plaatsen. Lage Weide Werkt heeft als doel om alle bedrijven van het bedrijventerrein en inwoners in de directe omgeving bij elkaar te brengen. Door inwoners lokaler te laten werken draagt het platform bij aan de reductie van het woon-werkverkeer en de bevordering van de sociale cohesie en de lokale economie in de stad.

4 bijeenkomsten P&O Netwerk georganiseerd

 • Bij het P&O Netwerk zijn al ongeveer 70 bedrijven aangesloten. Vier keer per jaar is er een netwerkbijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn exclusief voor P&O-managers en HR-directeuren van bedrijven op Lage Weide. Doel van deze bijeenkomsten is kennis- en informatie-uitwisseling. Door elkaar te helpen en samen te werken bouwen we aan een Lage Weide dat aantrekkelijk is om te werken. Parkmanagement Lage Weide zorgt ervoor dat de behoeftes van bedrijven vertaald worden in concrete acties, zoals taalles, BHV-trainingen en interessante sprekers.

Behaalde resultaten 2022

Gezamenlijke inkoop taallessen

 • Parkmanagement Lage Weide heeft een contract met TopTaal afgesloten voor taallessen op Lage Weide.
 • in 2022 deden 2 bedrijven en 9 deelnemers mee.
 • Daarnaast hebben we samen met de gemeenten van de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, Stichting Lezen en Schrijven, Leerwerkloket Utrecht en WerkgeverServicePunt Midden-Utrecht het taalevenement (Digi)Taal op de Werkvloer georganiseerd

Uitbreiding Vacaturesite met Stagemodule

 • Lage Weide Werkt is een gratis platform voor alle bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerrein Lage Weide. Lage Weide Werkt heeft als doel om alle bedrijven van het bedrijventerrein en inwoners in de directe omgeving bij elkaar te brengen. In 2022 zijn ook stageplaatsen aan de website toegevoegd, zodat ook jongeren aan werkgever sop Lage Weide gekoppeld kunnen worden.

4 bijeenkomsten P&O Netwerk georganiseerd

 • Bij het P&O Netwerk zijn ongeveer 170 mensen aangesloten. Vier keer per jaar is er een netwerkbijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn exclusief voor P&O-managers en HR-directeuren van bedrijven op Lage Weide. Doel van deze bijeenkomsten is kennis- en informatie-uitwisseling. Door elkaar te helpen en samen te werken bouwen we aan een Lage Weide dat aantrekkelijk is om te werken. Parkmanagement Lage Weide zorgt ervoor dat de behoeftes van bedrijven vertaald worden in concrete acties, zoals taalles, BHV-trainingen en interessante sprekers.

Banenmarkt, maar dan anders

 • We hebben een ‘Snel Solliciteren Event’ georganiseerd in de kerstvakantie, waarbij twee medewerkers op locatie bij arbeidsbureaus en buurthuizen actief naar werkzoekenden zijn gegaan met promotiemateriaal, een XXL touchscreen en een laptop met een “Snel Solliciteren” module

Goede voornemens 2023

Doorlopend aanbod taallessen

 • Organisatie van taallessen ‘Nederlands op de werkvloer’ in samenwerking met TopTaal

P&O Netwerk

 • 5 themabijeenkomsten
 • Bedrijven kennen elkaar en en worden verbonden met externe relaties

Vacaturesite

 • Meer dan 140 werkgevers op de vacaturesite van Lage Weide

Skillsaanpak & life long learning

 • We starten 1 project op met een focus op een Skillsaanpak & life long learning