Lage Weide geeft werk aan duizenden werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers in alle denkbare functies bij honderden werkgevers. Samen leveren zij een belangrijke bijdrage aan de regionale economie.

De arbeidsmarkt staat voor enorme uitdagingen. Corona heeft veel ondersteboven gekeerd. Toch is het voor veel bedrijven een uitdaging om geschikt personeel te vinden en vast te houden. Andere bedrijven willen hun personeel van werk naar ander werk helpen. Bedrijven op Lage Weide slaan daarom de handen ineen. Want het vestigingsklimaat op Lage Weide is gebaat bij een goede werking van de arbeidsmarkt. Namens de bedrijven investeert Parkmanagement Lage Weide in duurzame samenwerking met onderwijs en overheden.

Netwerken

Op basis van een haalbaarheidsstudie en het P&O Netwerk hebben wij de volgende ambities geformuleerd:

 • Elk kwartaal kennis delen en ontwikkelen in P&O netwerkbijeenkomsten.
 • Taalles op Lage Weide.
 • Praktijkverklaring/Branchecertificaten introduceren als eerste bij logistieke bedrijven.
 • Ontwikkeltrajecten om potentiële nieuwe doelgroepen, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders en uitkeringsgerechtigden naar werk op Lage Weide te leiden.

Behaalde resultaten 2020

 • Parkmanagement Lage Weide heeft een contract met TopTaal afgesloten voor taallessen op Lage Weide.

 • Lage Weide Werkt is een gratis platform voor alle bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerrein Lage Weide. Zij kunnen geheel kosteloos al hun vacatures laten plaatsen. Lage Weide Werkt heeft als doel om alle bedrijven van het bedrijventerrein en inwoners in de directe omgeving bij elkaar te brengen. Door inwoners lokaler te laten werken draagt het platform bij aan de reductie van het woon-werkverkeer en de bevordering van de sociale cohesie en de lokale economie in de stad.

 • Bij het P&O Netwerk zijn al ongeveer 60 bedrijven aangesloten. Vier keer per jaar is er een netwerkbijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn exclusief voor P&O-managers en HR-directeuren van bedrijven op Lage Weide. Doel van deze bijeenkomsten is kennis- en informatie-uitwisseling. Door elkaar te helpen en samen te werken bouwen we aan een Lage Weide dat aantrekkelijk is om te werken. Parkmanagement Lage Weide zorgt ervoor dat de behoeftes van bedrijven vertaald worden in concrete acties, zoals taalles, BHV-trainingen en interessante sprekers.

Goede voornemens 2021

 • 4 themabijeenkomsten & 2 workshops
 • Bedrijven kennen elkaar en werken samen aan arbeidsmarktagenda

 • Meer dan 100 werkgevers op de vacaturesite van Lage Weide

 • HRM-ers bespreken met elkaar vacatures en kandidaten, zodat mensen van het ene bedrijf op Lage Weide naar het andere kunnen doorstromen

 • Minstens 3 bedrijven en 15 kandidaten, waarvan 50% doorstroomt naar een baan

 • PiIot met UW, Gemeente, ROC MN en Stimulans, zodat vacatures op Lage Weide vervult worden goede kandidaten

Inschrijven voor de P&O netwerk nieuwsbrief