We nemen niet alleen zelf initiatieven, zoals ons onderzoek naar de bereikbaarheid en verkeersveiligheid, maar we reageren ook op plannen van anderen. Denk bijvoorbeeld aan overheden die bestemmingsplannen willen wijzigen, wegbeheerders die werkzaamheden plannen, openbaar vervoerders die hun dienstregelingen willen aanpassen en belangenorganisaties die lobbyplannen presenteren.

En als wij ergens onze mening over geven, doen we dat altijd op basis van deze inzet:

  • Wij zorgen voor een goed ondernemersklimaat op bedrijventerrein Lage Weide door de duurzame kwaliteit van het gebied te verbeteren, samenwerking te stimuleren en ondernemers te ondersteunen. Bereikbaarheid is daarbij een belangrijk speerpunt.
  • Kortom: wij helpen ondernemers op Lage Weide verder. Logistieke dienstverleners hebben hierbij een extra streepje voor.
  • Zo dragen we bij aan het gezonde stedelijke leven in onze regio, met Lage Weide als logistieke hotspot die de ‘schone motor’ van de BV Utrecht vormt.