reactie op de concept-omgevingsvisie Utrecht

Op 19 februari heeft Toon Verschuren namens de Provincie Utrecht bij ons een toelichting gegeven op de in ontwikkeling zijnde Omgevingsvisie voor de provincie Utrecht.

Net als het PBUW heeft Parkmanagement Lage Weide namens de ILW met een brief (reactie LW op concept ontwerp Omgevingsvisie Utrecht) gereageerd op de plannen.

Gezond stedelijk leven

Allereerst delen we de provinciale ambitie om ook in 2050 te zorgen voor gezond (stedelijk) leven in Utrecht. Optimale planning en beheer van de ‘supply chain’ is van cruciaal belang voor een duurzame ontwikkeling van Utrecht. En Lage Weide is het bedrijventerrein dat hiervoor de optimale schakelfunctie vervult.

Duurzaam, gezond en veilig bereikbaar

We hebben onlangs onderzoek uit laten voeren door de Antea groep en daaruit kwamen onder meer de volgende top 3 knelpunten:

  1. Korte maar hevige avondspits
  2. Fietsinfrastructuur niet volledig
  3. Ov-bereikbaarheid is beperkt

Ruimte voor werken

Voor gezond stedelijk leven in Utrecht moeten we de handen ineenslaan en zorgen voor passende ruimte om te ondernemen. Daarom hebben we de conceptvisie op dit vlak met gemengde gevoelens gelezen. Enerzijds onderschrijft het College van Gedeputeerde Staten het belang van de logistieke sector en bedrijventerreinen zoals Lage Weide, anderzijds lijken sommige voornemens in strijd daarmee.

We vertrouwen erop, dat de Provincie Utrecht met onze inbreng de Omgevingsvisie verder kan aanscherpen en verdiepen.