Voor bedrijventerrein Lage Weide is het heel belangrijk dat mensen (en goederen) zich snel en efficiënt kunnen bewegen naar het terrein toe, op Lage Weide en weer naar andere plaatsen toe. En het liefst zo schoon, veilig en gezond mogelijk natuurlijk.

Op het bedrijventerrein

Op zich is de infrastructuur van Lage Weide berekend op de grote hoeveelheid autoverkeer op het bedrijventerrein. Maar in de vroege avondspits zijn er wel doorstromingsproblemen, vooral door de files op de A2. Met name op de Atoomweg. Daarnaast wordt overlast ervaren van geparkeerde trailers en vrachtauto’s. Die knelpunten pakken we samen aan.

Bovendien zijn er volop kansen om meer mensen naar Lage Weide te laten fietsen. Want ruim 40 procent van het autoverkeer met bestemming bedrijventerrein Lage Weide heeft een herkomst binnen een straal van 5 kilometer – een goed fietsbare afstand. Het fietsnetwerk is nagenoeg compleet, maar er ontbreken nog wel een paar belangrijke schakels. En de kwaliteit van de fietsvoorzieningen moet nog flink omhoog. Alleen op die manier kunnen we mensen overhalen om de fiets te pakken.

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is voor ons ook een belangrijk aandachtspunt. Er zijn drie buslijnen die door het gebied gaan en er liggen drie NS stations in de nabijheid van bedrijventerrein Lage Weide, maar deze dekken het gebied niet volledig. We willen de kwaliteit van de oversteekvoorzieningen voor voetgangers in de nabijheid van bushaltes verbeteren. Net als de bereikbaarheid van de nabijgelegen NS stations Leidsche Rijn, Maarssen en NS station Zuilen.

Van en naar het bedrijventerrein

We hebben onderzoek laten doen naar de bereikbaarheid van Lage Weide met de auto, en daaruit bleek onder meer, dat er ondanks de grote drukte in en om Utrecht in de ochtendspits geen grote vertragingen bij de entrees van ons bedrijventerrein zijn. Maar in de avondspits, en dan met name tussen 17 en 18 uur is het hoofdwegennetwerk aanzienlijk zwaarder belast. En dat levert soms flinke vertragingen op. Daarom kijken we samen met de ondernemers op Lage Weide, Goed op Weg en andere partners naar de mogelijkheden om mensen tot ander gedrag te verleiden. Niet tussen 17 en 18 uur met de auto aansluiten in de file, maar eerder of later naar huis, meer thuiswerken of andere vervoersmiddelen gebruiken bijvoorbeeld.

Heeft u opmerkingen over:

  • De bereikbaarheid per (vracht)auto
  • De bereikbaarheid per fiets, E-bike, brommer en andere tweewielers
  • De dienstregeling van U-OV
  • Of andere mobiliteitsthema’s

Mail naar info@lageweide.nl of bel 06 17 45 34 90.

Tip: doe de Goed op Weg mobiliteitsscan voor uw organisatie. Gratis en een handig middel voor keuzes zoals:

  • Kunnen we de reistijd voor ons personeel verkorten?
  • Hoe kunnen we het woon-werkverkeer van onze medewerkers verduurzamen?
  • Hoe gaan we om met het beperkte aantal parkeerplaatsen?