Bereikbaarheidsalliantie A2 dashboard

De Bereikbaarheidsalliantie A2 trekt samen op met Goedopweg, het samenwerkingsverband van wegbeheerders in de regio Utrecht. Bij deze publiek private samenwerking staan drie thema’s rond duurzame mobiliteit centraal.

Wederzijdse afspraken

Driemaal per jaar schuift een delegatie van de Bereikbaarheidsalliantie A2 aan bij de bestuurlijke overleggen van Goedopweg. Dit zijn de momenten om te checken of werkgevers goed op schema liggen met het behalen van de ambitie om 5.000 werknemers uit de auto te krijgen, en of overheden voortvarend bezig blijven om te investeren in voorzieningen om duurzame mobiliteit naar de gebieden veilig en aantrekkelijk te maken.

Monitoring van de mobiliteitseffecten

Goedopweg monitort de ontwikkeling van het aantal werknemers dat de fiets of het openbaar vervoer pakt, en de auto laat staan. Door informatie te verzamelen over het aantal in- en uitstappers bij bushaltes en NS-stations. Door met tellussen te meten hoeveel er wordt gefietst en hoeveel auto’s het gebied in- en uitrijden.

Goedopweg deelt deze informatie met de Bereikbaarheidsalliantie A2. Zo zien we in één oogopslag hoe voortvarend we bezig zijn, en waar de grootste prioriteiten liggen om voorzieningen voor duurzame mobiliteit te verbeteren. De behaalde resultaten presenteren we op de pagina.

Kennis delen over mobiliteitsregelingen

Goedopweg beschikt over een enorme kennisbibliotheek rond duurzame mobiliteit: hier staan voorbeelden in van duurzame mobiliteitsregelingen, best practices, probeeracties en fiscale voordelen rond duurzame mobiliteit. HRM-afdelingen van aangesloten werkgevers kunnen ongelimiteerd gebruik maken van deze verzamelde informatie. Zo helpen we elkaar.

Wat hebben we bereikt?

5000 auto’s minder op de weg

Vijfduizend auto’s minder op de weg op de bedrijventerreinen Lage...

Lees meer9 januari 2023

Plannen Demkabrug lopen vertraging op

De plannen voor het verbreden van de Demkabrug lopen vertraging...

Lees meer7 december 2022

Maatregelen verkeersveiligheid Niels Bohrweg

De gemeente neemt maatregelen om de verkeersveiligheid op de Niels...

Lees meer23 maart 2022

Utrecht onderzoekt mogelijkheden verbreding Demkabrug

De gemeente Utrecht gaat de mogelijkheden onderzoeken om de Demkabrug...

Lees meer21 maart 2022

Minder auto’s in de spits – doorstroming op bedrijventerreinen beter

Ondernemers op de bedrijventerreinen Lage Weide & de Wetering-Haarrijn gaan...

Lees meer30 augustus 2021