Nog geen definitief plan voor Demkabrug

Het onderzoek naar verbetering van de fietsverbinding bij de Demkabrug gaat in 2024 verder. Afgelopen jaar zijn in de variantenstudie 5 opties onderzocht, waarvan er nu nog 2 voorkeursvarianten overblijven. In 2024 wordt vervolgonderzoek gedaan om een keuze te kunnen maken. Voor realisatie moet ook nog aanvullende financiering bij de Provincie en het Rijk gevonden worden.

Noodzaak

Een flink deel van de 18.000 medewerkers op Lage Weide, moet over de huidige Demkabrug. Ook moet het fietspad onderdeel worden van de toekomstige fietssnelweg Dom-tot-Damroute tussen Utrecht en Amsterdam. 

Het huidige fietspad is echter smal en fietst niet prettig. ILW Parkmanagement Lage Weide en de ondernemers uiten al jarenlang hun zorgen over dit knelpunt. Daarom wordt er ook al jaren gesproken over een opwaardering of het bouwen van een nieuwe brug.

5 varianten onderzocht

Eind vorig jaar lagen er vijf varianten en na extra onderzoek van de gemeente Utrecht zijn er nu nog twee opties over (bekijk alle informatie in de raadsbrief). Zo is het een optie om een nieuwe fietsbrug te bouwen aan de noordzijde van de Demkabrug (Variant 3). De kosten daarvan zijn ongeveer 57,6 miljoen euro. De tweede optie is het bouwen van een nieuw fietspad aan de huidige Werkspoorbrug (Variant 4). De Werkspoorbrug is de relatief nieuwe spoorbrug uit 2002 die naast de Demkabrug ligt. De kosten van dit nieuwe fietspad zouden ongeveer 36,6 miljoen euro zijn.

Hoewel er een groot verschil  in kosten zit tussen de twee opties, wil de gemeente pas na aanvullend onderzoek een keuze maken. In 2024 moet dan de keuze voor één van de varianten volgen. Ook moet er nog financiering worden gevonden voor realisatie van de uiteindelijk gekozen variant. Naast een gemeentelijke investering is cofinanciering van provincie en Rijk nodig. De gesprekken hierover lopen. Rijk en provincie zeggen op dit moment nog geen cofinanciering toe.

ILW Parkmanagement Lage Weide is aangesloten bij de gesprekken over de overgebleven varianten om zo snel mogelijk tot een definitief plan te komen.