Duurzame energie

20% van het energieverbruik in Nederland vindt plaats op bedrijventerreinen zoals Lage Weide. Fossiele brandstoffen worden duurder, tasten het milieu aan en moeten stapsgewijs worden vervangen door duurzame alternatieven. Daarbij zien we voor Lage Weide drie belangrijke opgaven:

 • Energieconsumptie verlagen en van fossiel naar duurzaam. Bedrijfspanden isoleren, bedrijfsprocessen optimaliseren en overstappen op groene energie.  
 • Energienetwerken optimaal gebruiken, voorkomen van overbelasting. Power balancing door onderling uit te wisselen, lokale elektriciteitshubs en opslag.
 • Energieproductie verduurzamen en vergroten. Investeren in zonnepanelen, elektrolysers en andere energiebronnen.
zonnepanelen

Ambities

We willen gezamenlijk de energietransitie versnellen met als resultaat in respectievelijk 2025 en 2030:

 • 20 procent energiebesparing door blijvende gedragsverandering en isolatie in 2025 en 20 procent besparing in 2030.
 • 25 procent van de gebruikte energie zelf duurzaam opwekken in 2025 en 50 procent in 2030 door alle geschikte daken op het terrein te benutten voor de opwek van zonne-energie maar ook te kijken naar het aardgasvrij maken van gebouwen.
 • Een toename van het gebruik van (hybride) warmtepompen voor verwarming door bij natuurlijke vervangingsmomenten van C.V. ketels in te zetten op (hybride) warmtepompen c.q. warmtenet of andere vormen van elektrische duurzame verwarming.

Hoe pakken we dat aan?

Voor de komende jaren hebben we een programma boordevol acties samengesteld. Dat noemen we de ‘Green Deal Lage Weide’. Op het vlak van energietransitie werken we met onze partners onder meer aan de volgende projecten:

Meer weten of meteen meedoen?

Bel Roeland Tameling, ILW Parkmanagement Lage Weide. Telefoon: 06 17 45 34 90. Of mail naar info@lageweide.nl.

Of neem contact op met Bert Strijker van ECUB. Telefoon: 06 20 73 53 60. Je kunt ook mailen naar b.strijker@ecub.nl .

Behaalde resultaten 2021

 • Energiebesparing gestimuleerd in samenwerking met ECUB, Groenpand en gemeente Utrecht

 • Formeren Bereikbaarheidsalliantie A2 om duurzame mobiliteit van werknemers op Lage Weide te stimuleren

 • Onderzoek in kader van het REDUCES-project naar Circulair ondernemen

Goede voornemens 2022

 • Met de kopgroep vergroening wordt een klankbord van ondernemers geformeerd om de programmalijn klimaatadaptatie in de Green Deal verder in te vullen. Organisatie van diverse (inspiratie) bijeenkomsten

 • Samen met gemeente Utrecht, provincie Utrecht, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden , ECUB en anderen werken we aan het opstellen van de Green Deal Lage Weide

Werken aan een toekomstbestendig en vitaal Lage Weide