Meer focus op verduurzaming

Diverse ondernemers op Lage Weide hebben aangegeven duurzaamheid een belangrijk thema te vinden. Voor hun
eigen business, maar ook voor de bedrijfsomgeving. ILW Parkmanagement Lage Weide ontwikkelt een aanpak
om concreet en actief met de verduurzaming van Lage Weide aan de slag te gaan. Wat merk jij hiervan de komende tijd?

Op Lage Weide bestonden al verschillende duurzaamheidsinitiatieven zoals de Energiebesparing in samenwerking met het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB), het verduurzamen van mobiliteit via de Bereikbaarheidsalliantie A2 en Circulair ondernemen, bijvoorbeeld via het Reduces-project.

Quick Wins

Ook voor ondernemers is duurzaamheid en duurzaam ondernemen een belangrijke prioriteit. Daarom willen
we op het punt van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie concrete doelen formuleren en resultaten behalen. We denken dat er op Lage Weide relatief veel quick wins te behalen zijn op het gebied van duurzaamheid. Daar gaan we ons in eerste instantie op concentreren.

ILW Parkmanagement Lage Weide neemt hierin het voortouw door de handen ineen te slaan met overheden
en andere partners. De komende periode buigen we ons over concrete acties en het maken van afspraken met andere partijen, maar zeker ook met de ondernemers op het terrein. Met als doel: een toekomstbestendig en vitaal Lage Weide.

Green Deal Lage Weide

Op het gebied van duurzaamheid willen we de samenwerking op Lage Weide verder verbreden en intensiveren. We werken daarom hard aan een Green Deal voor ons terrein met partners als gemeente Utrecht, provincie Utrecht, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden , ECUB en anderen. In deze Green Deal benoemen we doelen waar we de komende jaren concreet aan willen werken:

In de Green Deal vermelden we zoveel mogelijk concrete acties die uitgevoerd worden om tot resultaten te komen. Ook de governance (middelen-capaciteit) van het programma leggen we in de deal op hoofdlijnen vast.

Meedoen?

Bel Roeland Tameling, ILW Parkmanagement Lage Weide. Telefoon: 06 17 45 34 90. Of mail naar info@lageweide.nl.

Hulp nodig?

Weet je niet waar je moet beginnen? Heb je financiering nodig of andere vragen? Maak dan gebruik van de volgende mogelijkheden:

En natuurlijk de expertise van bedrijven die hier ervaring mee hebben op Lage Weide, zoals

Vind je dat jouw bedrijf ook in dit rijtje hoort? Heb je andere suggesties en aanvullingen? Of heb je een hulpvraag die je direct aan ons wil stellen? Stuur dan een berichtje naar Roeland Tameling via roelandtameling@lageweide.nl of 06-17453490.

Behaalde resultaten 2021

Ondersteuning ondernemers bij Energiebesparing
  • Energiebesparing gestimuleerd in samenwerking met ECUB, Groenpand en gemeente Utrecht

Stimulering duurzame mobiliteit
  • Formeren Bereikbaarheidsalliantie A2 om duurzame mobiliteit van werknemers op Lage Weide te stimuleren

Onderzoek Circulair Ondernemen
  • Onderzoek in kader van het REDUCES-project naar Circulair ondernemen

Behaalde resultaten 2022

Kopgroep Vergroening geformeerd
  • Met de kopgroep vergroening is een klankbord van ondernemers geformeerd om de programmalijn klimaatadaptatie in de Green Deal verder in te vullen. Diverse (inspiratie) bijeenkomsten zijn georganiseerd
Start proces Green Deal Lage Weide
  • Naar aanleiding van de behoefte vanuit ondernemers om te komen tot een brede visie op het thema duurzaamheid is met stakeholders het proces gestart om een Green Deal voor Lage Weide te sluiten.

Bomenplantactie Lage Weide
  • In december 2022 zijn 101 bomen uitgedeeld aan ondernemers op Lage Weide die een bijdrage leveren aan de klimaatadaptatie van het terrein.

Goede voornemens 2023

Uitwerken en sluiten Green Deal Lage Weide
  • De Green Deal Lage Weide wordt verder uitgewerkt met 4 programmalijnen: Energietransitie, Duurzame Mobiliteit, Klimaatadaptatie en Circulaire economie. Vervolgens wordt de deal bestendigd door alle deelnemende partijen

Uitvoering actieprogramma's
  • Per programmalijn kent de Green Deal verschillende actieprogramma’s. In 2023 gaan we verder met de uitvoering hiervan.

Werken aan een toekomstbestendig en vitaal Lage Weide