Meer focus op verduurzaming

Diverse ondernemers op Lage Weide hebben aangegeven duurzaamheid een belangrijk thema te vinden. Voor hun
eigen business, maar ook voor de bedrijfsomgeving. ILW Parkmanagement Lage Weide ontwikkelt een aanpak
om concreet en actief met de verduurzaming van Lage Weide aan de slag te gaan. Wat merk jij hiervan de komende tijd?

Op Lage Weide bestonden al verschillende duurzaamheidsinitiatieven zoals de Energiebesparing in samenwerking met het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB), het verduurzamen van mobiliteit via de Bereikbaarheidsalliantie A2 en Circulair ondernemen, bijvoorbeeld via het Reduces-project.

Quick Wins

Ook voor ondernemers is duurzaamheid en duurzaam ondernemen een belangrijke prioriteit. Daarom willen
we op het punt van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie concrete doelen formuleren en resultaten behalen. We denken dat er op Lage Weide relatief veel quick wins te behalen zijn op het gebied van duurzaamheid. Daar gaan we ons in eerste instantie op concentreren.

ILW Parkmanagement Lage Weide neemt hierin het voortouw door de handen ineen te slaan met overheden
en andere partners. De komende periode buigen we ons over concrete acties en het maken van afspraken met andere partijen, maar zeker ook met de ondernemers op het terrein. Met als doel: een toekomstbestendig en vitaal Lage Weide.

Green Deal Lage Weide

Op het gebied van duurzaamheid willen we de samenwerking op Lage Weide verder verbreden en intensiveren. We werken daarom hard aan een Green Deal voor ons terrein met partners als gemeente Utrecht, provincie Utrecht, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden , ECUB en anderen. In deze Green Deal benoemen we doelen waar we de komende jaren concreet aan willen werken:

In de Green Deal vermelden we zoveel mogelijk concrete acties die uitgevoerd worden om tot resultaten te komen. Ook de governance (middelen-capaciteit) van het programma leggen we in de deal op hoofdlijnen vast.

Meedoen?

Bel Roeland Tameling, ILW Parkmanagement Lage Weide. Telefoon: 06 17 45 34 90. Of mail naar info@lageweide.nl.

Behaalde resultaten 2021

  • Energiebesparing gestimuleerd in samenwerking met ECUB, Groenpand en gemeente Utrecht

  • Formeren Bereikbaarheidsalliantie A2 om duurzame mobiliteit van werknemers op Lage Weide te stimuleren

  • Onderzoek in kader van het REDUCES-project naar Circulair ondernemen

Goede voornemens 2022

  • Met de kopgroep vergroening wordt een klankbord van ondernemers geformeerd om de programmalijn klimaatadaptatie in de Green Deal verder in te vullen. Organisatie van diverse (inspiratie) bijeenkomsten

  • Samen met gemeente Utrecht, provincie Utrecht, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden , ECUB en anderen werken we aan het opstellen van de Green Deal Lage Weide

Werken aan een toekomstbestendig en vitaal Lage Weide