Meer focus op verduurzaming

Diverse ondernemers op Lage Weide hebben aangegeven duurzaamheid een belangrijk thema te vinden. Voor hun
eigen business, maar ook voor de bedrijfsomgeving. ILW Parkmanagement Lage Weide ontwikkelt een aanpak
om concreet en actief met de verduurzaming van Lage Weide aan de slag te gaan. Wat merk jij hiervan de komende tijd?

Op Lage Weide bestonden al verschillende duurzaamheidsinitiatieven zoals de Energiebesparing in samenwerking met het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB), het verduurzamen van mobiliteit via de Bereikbaarheidsalliantie A2 en Circulair ondernemen, bijvoorbeeld via het Reduces-project.

Quick Wins

Ook voor ondernemers is duurzaamheid en duurzaam ondernemen een belangrijke prioriteit. Daarom willen
we op het punt van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie concrete doelen formuleren en resultaten behalen. We denken dat er op Lage Weide relatief veel quick wins te behalen zijn op het gebied van duurzaamheid. Daar gaan we ons in eerste instantie op concentreren.

ILW Parkmanagement Lage Weide neemt hierin het voortouw door de handen ineen te slaan met overheden
en andere partners. De komende periode buigen we ons over concrete acties en het maken van afspraken met andere partijen, maar zeker ook met de ondernemers op het terrein. Met als doel: een toekomstbestendig en vitaal Lage Weide.

Green Deal Lage Weide

Op het gebied van duurzaamheid willen we de samenwerking op Lage Weide verder verbreden en intensiveren. We werken daarom hard aan een Green Deal voor ons terrein met partners als gemeente Utrecht, provincie Utrecht, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden , ECUB en anderen. In deze Green Deal benoemen we doelen waar we de komende jaren concreet aan willen werken:

In de Green Deal vermelden we zoveel mogelijk concrete acties die uitgevoerd worden om tot resultaten te komen. Ook de governance (middelen-capaciteit) van het programma leggen we in de deal op hoofdlijnen vast.

Meedoen?

Bel Roeland Tameling, ILW Parkmanagement Lage Weide. Telefoon: 06 17 45 34 90. Of mail naar info@lageweide.nl.

Hulp nodig?

Weet je niet waar je moet beginnen? Heb je financiering nodig of andere vragen? Maak dan gebruik van de volgende mogelijkheden:

En natuurlijk de expertise van bedrijven die hier ervaring mee hebben op Lage Weide, zoals

Vind je dat jouw bedrijf ook in dit rijtje hoort? Heb je andere suggesties en aanvullingen? Of heb je een hulpvraag die je direct aan ons wil stellen? Stuur dan een berichtje naar Roeland Tameling via roelandtameling@lageweide.nl of 06-17453490.

Behaalde resultaten 2023

Voorbereiding ondertekening Green Deal Lage Weide
  • Naar aanleiding van de behoefte vanuit ondernemers om te komen tot een brede visie op het thema duurzaamheid is met stakeholders het proces gestart om een Green Deal voor Lage Weide te sluiten. In 2023 is het officiële ondertekenmoment van 15 januari 2024 voorbereid. 

Inventarisatie energieverbruik uitgevoerd
Delen lessen klimaatadaptatie
Samenwerken voor grondstofuitwisseling

Goede voornemens 2024

Ondertekening Green Deal Lage Weide
  • De Green Deal Lage Weide wordt op 15 januari 2024 ondertekent door alle stakeholders

Ondersteuning ondernemers in energietransitie
  • Op basis van de inventarisatie energieverbruik worden ondernemers ondersteunt in het omgaan met netcongestie.

Duurzame mobiliteit
Klimaatadaptatie
  • Visie/toekomstbeeld van een groen Lage Weide opstellen

  • Aanpassing maaibeleid kop Isotopenweg en Kernkade (1,5 hectare)
  • Organiseren WK-olivijnstampen
  • Voorbereiding Hagen-voor-Hekken actie
  • Opstellen plannen vergroening Atoomweg
Circulaire economie
  • 1 circulair bouwhub initiatief ondersteund

Werken aan een toekomstbestendig en vitaal Lage Weide