bereikbaarheidsalliantie A2

Toonaangevende werkgevers op Lage Weide & de Wetering-Haarrijn hebben zich verenigd rond de thema’s bereikbaarheid en duurzame mobiliteit. De naam van deze samenwerking is ‘Bereikbaarheidsalliantie A2’. Samen zetten wij ons in voor een vermindering van 5.000 auto’s in het woonwerk-verkeer in 2025.  

Met als doel: een verkeersinfarct  voor de bedrijventerreinen voorkomen, minder uitstoot van uitlaatgassen en gezonde, vitale bedrijventerreinen.

Doe mee. Geef je steun aan dit initiatief en sluit je aan bij de ‘Bereikbaarheidsalliantie A2’. Stuur een mail naar info@a2alliantie.nl !

Het probleem: Dagelijks terugkerend verkeersinfarct bedrijventerreinen

Files tijdens Corona weg

Door de Corona-crisis zijn de meeste dagelijkse files veel korter geworden. De bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Lage Weide & de Wetering-Haarrijn is tijdens de spitsen minder goed, maar niet heel problematisch.

Files na Corona terug

Na de Corona-crisis zal het fileleed weer snel op het oude niveau zijn. Voor de bedrijventerreinen Lage Weide & de Wetering-Haarrijn betekent dit de terugkeer naar een dagelijks verkeersinfarct tussen 16.00 u en 18.00 u.

De uitdaging: Bereikbaarheid Utrechtse bedrijventerreinen langs de A2

We gaan ervoor om in 2025 het dagelijks aantal woonwerk-autoritten te verminderen met 5.000.

Dit betekent dat 5.000 van de 25.000 werknemers (20% dus) op de bedrijventerreinen De Wetering-Haarrijn en Lage Weide uit de auto stappen en kiezen voor een duurzaam alternatief.

Onze ambitie: 4.000 autoritten omzetten naar duurzame vormen van mobiliteit en 1.000 autoritten omzetten naar thuiswerken of dalritten.

De voorwaarden:

• De fiets-infrastructuur is attractief (oversteekbaarheid Amsterdam-Rijnkanaal, verbetering verkeersveiligheid  & sociale
veiligheid)
• De kwaliteit van het openbaar vervoer is op orde (frequentie & last mile-voorzieningen)
• De bereikbaarheid richting A2 wordt verbeterd
• De werkgevers zetten zich actief in om hun werknemers duurzaam te laten reizen

Schaal van het post-Corona fileprobleem Utrecht

De infrastructuur rond Utrecht is te krap en te kwetsbaar om de toekomstige files na Corona te kunnen opvangen. Ook Lage Weide & de Wetering-Haarrijn zullen daar hinder van
blijven ondervinden.

Van dagelijks verkeersinfarct op de bedrijventerreinen naar
drukke spits

Werkgevers op Lage Weide & de Wetering-Haarrijn hebben de sleutel in handen om de doorstroming op hun eigen bedrijventerreinen op orde te houden, ook tijdens de spitsen. Als 5.000 werknemers minder in de spits met de auto reizen (20% van alle werknemers), lost de file op de A2 niet op. Wel blijft de doorstroming op de bedrijventerreinen op orde
tijdens de avondspits omdat de toeleidende wegen richting A2 & Zuilense Ring niet verstopt raken. Het verkeersinfarct op de bedrijventerreinen blijft dan uit.

-5.000: ‘mission possible’

Auto nu dominant in woonwerk-verkeer

Inmiddels zijn 2.240 mobiliteitsscans ‘woonwerk-verkeer’ verricht (op circa 25.000 werknemers in beide bedrijventerreinen). Huidig aandeel ‘woonwerk per auto’: 94%.

Woonwerkverkeer: Als….dan…..

Als alle werknemers die
• binnen 7,5 km wonen, op de fiets komen;
• Comfortabel met het OV kunnen, de bus of trein pakken;
• Een (bijna)fulltime baan hebben, 1 dag thuiswerken.

Dan halveert het aandeel ‘woonwerk per auto’: van 94% naar
45%. Dit is de maximale potentie verduurzaming mobiliteit.

Dit is nodig om de ambitie te halen

13.000 Werknemers kunnen hun woonwerk-rit zonder veel
moeite verduurzamen met hulp van hun werkgever. Om de
ambitie in 2025 te halen, moeten 5.000 werknemers die stap
daadwerkelijk maken. Dat klinkt als een ‘mission possible’.

Vijf-stappen-plan voor individuele werkgevers

Stap 1.

Goedopweg voert de mobiliteitsscan uit. Het woonwerk-verkeer van elke afzonderlijke werknemer wordt in kaart gebracht. Dit brengt in kaart of er potentie is om woonwerk-verkeer op realistische wijze te verduurzamen.

Stap 2.

Op basis van de resultaten uit  de mobiliteitsscan organiseert Goedopweg een sessie met  RM, Facilitair Management en Financiën. Loont het – ook financieel – om mobiliteit te verduurzamen?

Stap 3.

De werkgever neemt het besluit om mobiliteit wel of niet te verduurzamen.

Stap 4.

Bij een positief besluit draagt  Goedopweg alle relevante informatie aan voor de  realisatie van een nieuwe regeling woonwerk-mobiliteit. Geslaagde woonwerk-regelingen, infaseren regeling onder nieuwe werknemers, fiscale voordelen etc.

Stap 5.

Meten is weten. Na introductie van de duurzame woonwerk-regeling komen we nog een keer langs om het effect te  meten.

Publiek private samenwerking

Publieke wegbeheerders en ‘Bereikbaarheidsalliantie A2’ werken nauw samen om de ambitie bereikbaarheid & duurzame mobiliteit te halen en te voldoen aan de voorwaarden. Waar nodig faciliteert Goedopweg de samenwerking.

Publieke en private bestuurders ontmoeten elkaar in het Bestuurlijk Overleg Lage Weide/de Wetering-Haarrijn. Dit overleg staat open voor iedere werkgever die participeert in de
‘Bereikbaarheidsalliantie A2’.