Ook op Lage Weide maakt u weleens “dat-ging-net-goed-situaties” mee: voetgangers die plotseling oversteken, kerende vrachtwagens, drukte bij de entrees van bedrijven, fietsers zonder verlichting die je nét op tijd ziet. En soms gaat het ook echt mis.

Parkmanagement Lage Weide zet zich samen met werkgevers, verkeersdeelnemers, overheden en anderen in om de veiligheid van verkeersdeelnemers op ons terrein verder te verbeteren.

verkeersonveilige locaties

Op Lage Weide hebben we daarom de 14 meest in het oog springende verkeersonveilige locaties in kaart gebracht. Daarbij viel ons op, dat de meeste ongevallen worden veroorzaakt door conflicten met invoegend verkeer vanuit zijstraten en door conflicten tussen afslaand verkeer en (brom)fietsers op fietspaden. Vaak speelt te hoge snelheid hierbij een rol.

(brom)fietsers meest kwetsbaar

Bij ongevallen vormen (brom)fietsers de meest kwetsbare doelgroep. Van alle geregistreerde ongevallen zijn personenauto’s weliswaar het vaakst betrokken bij ongevallen (53% van de ongevallen), maar (brom)fietsers raakten het vaakst gewond bij ongevallen. Omdat we juist het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer willen stimuleren, is dit voor ons een belangrijk aandachtspunt. Daarom is de Fietsersbond afdeling Utrecht voor ons een belangrijke adviseur en samenwerkingspartner.

Iets te melden?

  • Heeft u een klacht of probleem op het gebied van verkeersveiligheid in uw bedrijfsomgeving?
  • Ziet u kansen en heeft u hulp nodig?

Stuur dan een mail naar info@lageweide.nl of bel 06-39 11 62 88. Samen met u kijken we graag naar praktische oplossingen!