Ook op Lage Weide maakt u weleens “dat-ging-net-goed-situaties” mee: voetgangers die plotseling oversteken, kerende vrachtwagens, drukte bij de entrees van bedrijven, fietsers zonder verlichting die je nét op tijd ziet. En soms gaat het ook echt mis.

Parkmanagement Lage Weide zet zich samen met werkgevers, verkeersdeelnemers, overheden en anderen in om de veiligheid van verkeersdeelnemers op ons terrein verder te verbeteren.

verkeersonveilige locaties

Op Lage Weide hebben we daarom de 14 meest in het oog springende verkeersonveilige locaties in kaart gebracht. Daarbij viel ons op, dat de meeste ongevallen worden veroorzaakt door conflicten met invoegend verkeer vanuit zijstraten en door conflicten tussen afslaand verkeer en (brom)fietsers op fietspaden. Vaak speelt te hoge snelheid hierbij een rol.

Campagne Verkeersveiligheid

De wegen op bedrijventerrein Lage Weide zijn erg breed. Dat maakt het voor automobilisten verleidelijk om harder te rijden dan de 50km per uur die is toegestaan. Gevolg is dat fietsers zich onveilig voelen en dat er ook relatief veel ongelukken gebeuren.

Onze campagne Verkeersveiligheid Lage Weide is gericht op de werknemers in het gebied en roept automobilisten op om op de snelheid en de medeweggebruikers te letten. 

Lees verder op lageweide.nl/veilig-naar-ons-werk/

Pilotstraat ‘ Veilig naar ons werk’

Als onderdeel van deze campagne wordt de Atoomweg een pilotstraat voor rustig rijden. Door diverse ‘optische illusies’ lijkt de Atoomweg smaller. Als dit een positief effect heeft op de snelheid, zullen meer straten in het gebied aangepast worden.
In het voorjaar verschuift het accent van de campagne. Als automobilisten hun snelheid hebben aangepast, komt de nadruk te liggen op de aantrekkelijke mogelijkheden om naar Lage Weide te fietsen.

(brom)fietsers meest kwetsbaar

Bij ongevallen vormen (brom)fietsers de meest kwetsbare doelgroep. Van alle geregistreerde ongevallen zijn personenauto’s weliswaar het vaakst betrokken bij ongevallen (53% van de ongevallen), maar (brom)fietsers raakten het vaakst gewond bij ongevallen. Omdat we juist het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer willen stimuleren, is dit voor ons een belangrijk aandachtspunt. Daarom is de Fietsersbond afdeling Utrecht voor ons een belangrijke adviseur en samenwerkingspartner.

Iets te melden?

  • Heeft u een klacht of probleem op het gebied van verkeersveiligheid in uw bedrijfsomgeving?
  • Ziet u kansen en heeft u hulp nodig?

Stuur dan een mail naar info@lageweide.nl of bel 06 17 45 34 90. Samen met u kijken we graag naar praktische oplossingen!