Zienswijze ILW op plannen Ruimtekwartier Stichtse Vecht

Eind 2023 heeft de gemeente Stichtse Vecht het ontwerpbestemmingsplan ‘Ruimtekwartier’ bekend gemaakt. Het Ruimtekwartier grenst aan Lage Weide en de plannen omvatten de ontwikkeling van ruim 2500 woningen. ILW maakt zich zorgen over de verkeersafwikkeling en daarmee de verkeersveiligheid die met dit plan gemoeid zijn. Mede omdat essentiële verkeerskundige analyses nog niet zijn uitgevoerd. Om die reden heeft ILW een zienswijze ingediend ter attentie van de gemeenteraad van Stichtse Vecht.

Plannen ruimtekwartier

Het plan Ruimtekwartier voorziet in totaal ruim 2.500 woningen. Met verschillende deelontwikkelingen. Om het plan Ruimtekwartier verder te realiseren is een nieuw bestemmingsplan nodig. Hiervoor is tevens een milieueffectrapportage opgesteld. Beide documenten geven meer inzicht in de plannen, maar maken ook duidelijk dat meer onderzoek noodzakelijk is om de gevolgen van de plannen goed inzichtelijk te krijgen.

Zienswijze ILW

Omdat uit het ontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage blijkt dat diverse verkeerskundige gevolgen van de plannen nog niet goed onderzocht zijn dringt ILW erop aan eerst deze analyses te verrichten. Voordat dit het geval is, kan het bestemminsplan volgens ILW niet worden vastgesteld. Lees voor de uitgebreide argumentatie de zienswijze ILW.

Neem voor aanvullende informatie of vragen contact op met Richard Hartkamp via richardhartkamp@lageweide.nl.