Ons bestuur

Het bestuur van Industrievereniging Lage Weide (ILW) heeft als doel de verbinding tussen ondernemers te stimuleren.

Tevens zet het bestuur zich in om zowel de belangen van haar leden te behartigen, als vernieuwende initiatieven te stimuleren.

“ILW is trekkingsgerechtige van het Ondernemersfonds Utrecht. Dat houdt in dat het bestuur van ILW aanvragen voor projecten van ondernemers beoordeelt en na een positief besluit indient bij het ondernemersfonds.”

Jos van Rooijen

Voorzitter en bestuurslid Infrastructuur en Veiligheid

Functie: Directeur, Oskam

Teunis Broer

Secretaris, bestuurslid ledenwerving

Functie: Partner, Bosselaar & Strengers Advocaten

Henk Stamhuis

Bestuurslid duurzaamheid

Functie: DGA, Stamhuis

Cor bij de Weg

Penningmeester

Functie: Partner, EJP Accountants en belastingadviseurs

Tjark de Vries

Bestuurslid Infrastructuur en bereikbaarheid

Functie: Directievoorzitter Strukton Rail Nederland

Gerrit van Gessel

Bestuurslid Arbeidsmarkt

Functie: Regiomanager Staatvandienst Midden-west Nederland

Mike Geytenbeek

Bestuurslid Duurzaamheid

Functie: Directeur Maatwerk Groenpand

Paul Bakker

Bestuurslid Community

Functie: Eigenaar Chemflow Doseertechniek BV