Ons bestuur

Het bestuur van Industrievereniging Lage Weide (ILW) heeft als doel de verbinding tussen ondernemers te stimuleren.

Tevens zet het bestuur zich in om zowel de belangen van haar leden te behartigen, als vernieuwende initiatieven te stimuleren.

“ILW is trekkingsgerechtige van het Ondernemersfonds Utrecht. Dat houdt in dat het bestuur van ILW aanvragen voor projecten van ondernemers beoordeelt en na een positief besluit indient bij het ondernemersfonds.”

Jan Willem de Jong

Voorzitter

Functie: Directeur Business Development, iwell

Mike Geytenbeek

Secretaris, Bestuurslid Duurzaamheid

Functie: Directeur, Maatwerk Groenpand

Gertjan Stoker

Penningmeester

Functie: Algemeen Directeur, UW Reïntegratie

Gerrit van Gessel

Bestuurslid Arbeidsmarkt

Functie: Regiomanager, Staatvandienst Midden-west Nederland

Tjark de Vries

Bestuurslid Bereikbaarheid

Functie: Directievoorzitter, Strukton Rail Nederland

Paul Bakker

Bestuurslid Community

Functie: Eigenaar, Chemflow Doseertechniek BV