Belang en impact neemt toe

Het vervoer dat goederen naar de consumenten en bedrijven brengt is wereldwijd verantwoordelijk voor 20-30% van het totale aantal gereden kilometers en 16-50% van de uitstoot in stedelijke gebieden. Het belang van goede stedelijke logistiek neemt in Utrecht en in andere steden dan ook sterk toe. Niet alleen voor pakketten en levensmiddelen, maar ook voor bouwprojecten en afvalstromen. Optimale planning en beheer van de ‘supply chain’ is dus van cruciaal belang voor een duurzame ontwikkeling van Utrecht. Tijdens de coronacrisis werd het belang daarvan nog eens onderstreept: zonder transport staat alles stil. En Lage Weide is het bedrijventerrein dat hiervoor nu en in de toekomst de optimale schakelfunctie vervult.

Duurzaam voor mens en milieu

Samen kunnen we zorgen voor minder uitstoot, een hogere beladingsgraad en andere slimme, duurzame vormen van (multimodaal) vervoer. Bovendien zorgen we er zo ook voor dat  over de gehele breedte van de arbeidsmarkt in Utrecht aan de slag kunnen.

Lage Weide wil dé ideale locatie zijn voor de bevoorrading van de stad en regio Utrecht en een cruciaal collectie-, overslag-, distributie- en ontkoppelpunt voor Nederland.

Vanuit Lage Weide wordt Utrecht en de rest van de regio optimaal bevoorraad.

Woorden en daden

Om dat nu en in de toekomst waar te maken, pakken we samen verschillende acties op.

  • We brengen ondernemers, overheden, onderzoeksinstellingen en anderen bij elkaar om samen de beste logistieke oplossingen op Lage Weide te verzinnen. En samen realiseren we die oplossingen. Voor vrachtauto parkeren, multimodaal transport, stedelijke distributie en andere actuele onderwerpen.
  • We ontwikkelden een visie op Lage Weide: Logistieke Hotspot 2040
  • We houden Lage Weide bereikbaar.

Meedenken of meedoen?

Vragen of opmerkingen?

Mail naar info@lageweide.nl of bel 06 17 45 34 90.