Lage Weide blij met blokkendozen

Distributiecentra brengen vernieuwing, verdichting en verduurzaming

In tegenstelling tot de gangbare publieke opinie is men op bedrijventerrein Lage Weide blij met blokkendozen, ofwel distributiecentra. Dat blijkt uit de onlangs verschenen Visie ‘Logistieke hotspot Lage Weide 2040’. In de visie positioneren de ondernemers van Lage Weide en de parkmanagement-organisatie het bedrijventerrein als dé duurzame machinekamer van gezond stedelijk leven in Utrecht.

Landelijk gezien ontvangen nieuwe distributiecentra veel negatieve aandacht, vanuit de discussie over verdozing van het landschap en de (vermeende) lage bijdrage aan de werkgelegenheid. Ook op Lage Weide neemt het aantal distributiecentra de laatste jaren toe, een trend die de komende jaren naar verwachting doorzet. Dit is een logisch gevolg van de wens van de consument, die steeds meer gebruikmaakt van online bestellingen. De nieuwe distributiecentra geven Lage Weide een opwaardering en dragen zo bij aan de positieve uitstraling van het gebied. Het zijn duurzame panden en zorgen voor een intensivering van het aantal beschikbare vierkante meters op Lage Weide. Deze intensivering past bij de doelstelling van de gemeente om te verdichten in de stad.

Belangrijk voor de stad en de regio Utrecht

De veelbesproken XXL-distributiecentra (gebouwen van meer dan 40.000 vierkante meter) zie je op Lage Weide niet terug. Het gebied trekt daarmee geen Europese distributiecentra, maar juist centra met een nationale en regionale functie.

De rol van stadsdistributie vanaf Lage Weide is bovendien enorm met bevoorrading van winkelgebieden in de regio en de Utrechtse binnenstad, en door de levering van producten en pakketten voor haar inwoners. Dit gebeurt steeds vaker met schone voertuigen, die zo gezond leven in de stad mogelijk maken.

Veel werkgelegenheid ondanks robotisering

De nieuwe grote distributiecentra zorgen voor veel extra banen, zo is bijna de helft van de 18.000 banen op Lage Weide eraan gekoppeld. De krapte op de arbeidsmarkt is echter op dit moment groot en dat zal met name door vergrijzing zo blijven. Automatisering en robotisering, tot voor kort gezien als een ‘bedreiging’ van bijvoorbeeld logistieke arbeidsplaatsen, worden nu omarmd als wapen in de strijd tegen het structurele personeelstekort (zie ook het artikel eerder in de DUIC, achter de schermen bij Picnic). Automatisering en robotisering leiden ook op Lage Weide op den duur tot minder werk voor traditioneel magazijnpersoneel, maar tegelijkertijd tot meer werk voor technisch opgeleid personeel. Per saldo blijft de werkgelegenheid daardoor in stand.

Vernieuwing, verdichting en verduurzaming stagneert

De toename van vervoersbewegingen heeft inmiddels gezorgd voor een bouwstop op Lage Weide, waardoor in sommige gevallen zelfs duurzame renovatie van panden wordt tegengehouden. Verbetering van de fietsinfrastructuur, waar ondernemers al jaren voor pleiten, is daarom nú noodzakelijk. De toegang tot Lage Weide, met als belangrijkste aandachtspunt de Demkabrug, en de verkeersveiligheid moeten aangepakt worden. Pas dan is verdere vernieuwing en verduurzaming van panden mogelijk. De ondernemers op Lage Weide roepen de leden van het college en de raad van Utrecht daarom op zich hard te maken voor verbeteringen. Zij zijn, samen met andere partijen in de stad, uitgenodigd om hierover (en over andere paradoxen) in discussie te gaan op het Lage Weide congres op 20 oktober.