Bedrijventerrein Lage Weide ligt aan de rand van Utrecht langs de A2 en is één van de oudste bedrijventerreinen van Nederland . Aanvankelijk vestigden zich met name industriële ondernemers en bouwbedrijven, momenteel ligt het accent meer op logistiek en distributie.

Lage Weide beschikt over een binnenhaven die toegankelijk is voor zeeschepen. Zodoende vindt er volop overslag plaats tussen water, spoor en wegen.

Heeft u behoefte aan een groot pand of terrein?

Neem contact op met Astrid Renne (Accountmanager Economische Zaken)

Achtergrond

Lage Weide is inmiddels netto 308 hectare groot en biedt werkgelegenheid aan circa 18.000 mensen. Deze mensen werken bij meer dan 900 bedrijven: distributiecentra, bouwbedrijven, transportbedrijven, nutsbedrijven, sloopafvalverwerkingsbedrijven, bedrijvenverzamelgebouwen, ICT, het UW-bedrijf en steeds meer innovatieve startups met een focus op energietransitie en duurzaamheid. Het terrein is uniek vanwege de centrale ligging in Nederland, met een directe aansluiting op de A2 en een directe aansluiting op water en spoor. Daarnaast biedt de aanwezigheid van een binnenhaven met een rail- en een containerterminal extra mogelijkheden voor multimodaal en emissievrij goederenvervoer. Die mogelijkheden worden steeds beter benut. 

Sinds 2007 wordt flink geïnvesteerd in de kwaliteit van het terrein. Dit heeft bijgedragen aan een betere bereikbaarheid, veiligheid, functionaliteit en uitstraling. Er is een parkmanagement organisatie opgericht door de ILW (Industrievereniging Lage Weide) en met vereende krachten werken de ondernemers aan slimme oplossingen voor de uitdagingen waar de regio Utrecht voor staat om gezond en vitaal te blijven. Economisch, ecologisch en sociaal.  

Download de Infographic Lage Weide