Over ILW.

De belangrijkste taak van Industrievereniging Lage Weide (ILW) is het creëren van verbinding tussen de circa 800 bedrijven die op het terrein actief zijn, samen goed voor zo’n 18.000 werknemers.

Sinds de oprichting in 1966 komt ILW op voor de belangen van haar leden. Een eigen vereniging waarin kennis en ervaring worden gebundeld zodat we meer gezamenlijke doelstellingen kunnen bereiken. Belangrijke pijlers binnen het beleid van ILW vormen thema’s als duurzaamheid, veiligheid en infrastructuur.

‘Als vereniging zijn wij gastheer van bedrijventerrein Lage Weide en proberen lokale verbindingen te stimuleren. Dat doen we in het groot door een sparringpartner te zijn op politiek niveau, maar ook in het klein door bijvoorbeeld voor onze leden speciale bijeenkomsten te organiseren.’

ILW heeft als missie de kennis en krachten van ondernemers op een positieve manier te bundelen. Daarnaast zet ILW zich samen in om de belangen van haar