Over ILW.

De belangrijkste taak van Industrievereniging Lage Weide (ILW) is het creëren van verbinding tussen de circa 800 bedrijven die op het terrein actief zijn, samen goed voor zo’n 18.000 werknemers.

Sinds de oprichting in 1966 komt ILW op voor de belangen van haar leden. Een eigen vereniging waarin kennis en ervaring worden gebundeld zodat we meer gezamenlijke doelstellingen kunnen bereiken. Belangrijke pijlers binnen het beleid van ILW vormen thema’s als duurzaamheid, veiligheid en infrastructuur.

‘Als vereniging zijn wij gastheer van bedrijventerrein Lage Weide en proberen lokale verbindingen te stimuleren. Dat doen we in het groot door een sparringpartner te zijn op politiek niveau, maar ook in het klein door bijvoorbeeld voor onze leden speciale bijeenkomsten te organiseren.’

ILW heeft als missie de kennis en krachten van ondernemers op een positieve manier te bundelen. Daarnaast zet ILW zich samen in om de belangen van haar leden te behartigen en stimuleert vernieuwende initiatieven.

Dit is in het kort waar de ILW voor staat:

 • collectieve belangen behartigen
 • collectieve initiatieven stimuleren
 • ledenbelangen behartigen
 • ondernemersklimaat op Lage Weide verbeteren
 • kennis delen
 • verbinden

Aan de hand van bovenstaande doelen zijn o.a. de volgende zaken gerealiseerd:

 1. Port of Utrecht

  Aanmoediging multimodaal transport, doorstroom werkverkeer optimaliseren en aanmoediging gebruik te maken van water en spoor.

 2. EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven

  ILW en de gemeente Utrecht hebben een gezamenlijke klimaatambitie uitgesproken. Doelstelling voor 2020 is 30% CO2-reductie te realiseren op Lage Weide.

 3. Lage Weide op de Fiets

  Door via projecten e-bikes voor werknemers beschikbaar te stellen, is het mogelijk het aantal autoritten terug te dringen. ‘Rij2op5’: er wordt een e-bike ter beschikking gesteld van een bedrijf. Werknemers kunnen deze een week uitproberen. ‘Lage Weide rijdt’: deel e-bikes-systeem. Verdeeld over Lage Weide staan op 5 plaatsen docking stations met e-bikes. Werknemers van deelnemende bedrijven kunnen deze fietsen gebruiken.