Keurmerk Veilig Ondernemen

Samenwerken aan een veilig bedrijventerrein Lage Weide.

Op Lage Weide werken ondernemers nauw samen met de gemeente, politie, brandweer en andere betrokkenen om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Hiertoe is een werkgroep opgericht die op basis van de bewezen KVO-B methode structureel werkt aan een schoon, heel en veilig Lage Weide. KVO-B staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Door samen te werken kunnen (veiligheids)problemen eenvoudiger aangepakt worden. Denk bijvoorbeeld aan gedeelde zorg voor openbare verlichting, zwerfafval, beveiliging en brandveiligheid. Individuele beveiliging is vaak niet toereikend en inefficiënt als collega-ondernemers en/of de overheid er niet bij betrokken zijn. Door samen te werken kunnen veiligheidsproblemen eenvoudiger worden opgelost. Een mooi voorbeeld hiervan is ons systeem van collectieve camerabewaking.

Voor wie?

Voor iedereen op het bedrijventerrein heeft het KVO-B meerwaarde. Ondernemers, personeel en bezoekers zijn gebaat bij een veilige en prettige werkplek. Een positief imago verbetert de concurrentiepositie. De gemeente en politie zijn verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, maar kunnen dit niet alleen. Ondernemers zijn de oren en ogen van het bedrijventerrein. Door samen te werken met ondernemers, kan de overheid haar krachten bundelen en daardoor efficiënter inspanningen leveren.

Voordelen?

Samenwerken aan veiligheid door middel van het KVO kent meerdere voordelen. Niet alleen brengt het KVO-B de noodzakelijke partijen aan tafel, het zet ook de juiste problemen op de agenda. Andere voordelen zijn:

 • kortere lijnen
 • maatwerk voor iedere locatie
 • betere veiligheidsbeleving
 • veiligere omgeving om te werken
 • betere uitstraling bedrijventerrein
 • aantrekkelijker vestigingsklimaat

Korting op verzekering

Het bedrijventerrein Lage Weide is in het bezit van het certificaat van het keurmerk Veilig Ondernemen-Bedrijventerreinen. Het certificaat KVO-B betekent niet alleen een borging van de veiligheid, dit certificaat kan ook uw verzekering een stuk voordeliger maken! Diverse verzekeraars geven namelijk een korting van tussen 5% en 20% op de jaarpremie van uw verzekering. U krijgt deze korting als u een kopie van het certificaat bij uw verzekeringsmaatschappij overlegt. Vraag er dus naar bij uw verzekeringsmaatschappij. U kunt het KVO-B certificaat hier downloaden.

Uw mening telt!

Voor de werkgroep KVO-B zoeken wij nog geïnteresseerde en betrokken ondernemers. Als lid van de werkgroep zet u zich namens uw collega-ondernemers in voor het verbeteren van de veiligheid op Lage Weide. De inbreng van ondernemers is erg belangrijk voor het slagen van het KVO en kost u niet veel tijd, gemiddeld zo’n twee uurtjes per kwartaal. Heeft u toch geen tijd om mee te denken als werkgroeplid, maar draagt u het KVO-B wel een warm hart toe? Door gewoon uw best te doen om uw eigen omgeving schoon te houden, verlichting tijdig te repareren en verdachte of onveilige situaties te melden helpt u natuurlijk ook mee.

Meer weten?

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de KVO-B onderwerpen, schoon, heel en veilig? Meld u dan aan voor de Lage Weide nieuwsbrief, waarin de KVO-B werkgroep regelmatig bericht over actuele onderwerpen.

Voor het aanmelden voor de werkgroep of voor andere vragen over het KVO-B Lage Weide kunt u mailen naar info@lageweide.nl of bel 06 17 45 34 90.

Behaalde resultaten 2023

Verbeterde afstemming beveiligingsdiensten
 • De collectieve camerabeveiliging en surveillance zijn beter op elkaar afgestemd onder regie van U-Safe.

Eerste bedrijfsbezoek met kennismaking wijkagent
 • We organiseerden het eerste ‘koffiemomentje met de wijkagent’ op wijkniveau bij Chemflow
Bewustwording Cybercrime vergroot
Partner geworden in landelijk anti-ondermijningsaanpak.
 • Partner geworden in landelijke anti-ondermijningsaanpak ‘The Missing Link’

Goede voornemens 2024

KVO werkgroep
 • Vanuit de KVO werkgroep wordt tweemaal per jaar een schouw georganiseerd om te controleren hoe schoon, heel en veilig Lage Weide is.

Cameratoezicht
 • Maandelijkse rapportages voor gebruik door KVO-werkgroep
Collectieve surveillance
 • Uitvoering surveillance, anticiperen op veiligheidssituaties en advisering ondernemers
Aanpak ondermijning ‘verwonderlocaties’
 • Beoogd resultaat: overzicht van ‘verwonderlocaties’ en verbeteraanpak in uitvoering