Een bereikbaar Lage Weide

dat doen we sámen!

Lage Weide is ideaal gelegen in midden Nederland. Dichtbij diverse snelwegen, op een halfuurtje rijden vanaf luchthaven Schiphol en op een steenworp afstand van economische hotspots Utrecht en Stichtse Vecht. En met als belangrijk pluspunt dat Lage Weide bereikbaar is via de weg, het spoor en over het water.

Cruciaal is echter wel dat het bedrijventerrein goed bereikbaar blijft voor werknemers, klanten en transportbedrijven. Filedruk, wegwerkzaamheden en afsluitingen van op- en afritten kunnen de bereikbaarheid bedreigen. Bereikbaarheid is dan ook een blijvend belangrijk aandachtspunt voor ons. Op deze pagina leest u welke acties wij hiertoe ondernemen en wat u zelf kunt doen.

Doe de mobiliteitsscan!

Welke woon-werkritten maken uw werknemers, en waar liggen verbeterkansen? De mobiliteitsscan van Goedopweg maakt het duidelijk!

 • De scan geeft inzicht in het woon-werkverkeer binnen uw bedrijf via dashboards en kaartweergave.
 • Ook krijgt u inzicht in gebiedsgewijze maatregelen. Denk hierbij aan dit soort vraagstukken: ‘Als de Demkabrug, fietspaden en/of OV-bereikbaarheid worden verbeterd, wat is dan het potentieel aan fietsers of OV-reizigers dat hiermee beïnvloed wordt?’
 • Goed Op Weg verwerkt deze data samen met Parkmanagement Lage Weide, zodat wij inzage krijgen in het totaal aantal verkeersbewegingen op Lage Weide. Dus bent u ondernemer op Lage Weide? Doe dan vooral mee!

Verkeersveiligheid

Parkmanagement Lage Weide en Goedopweg hebben een campagne Verkeersveiligheid Lage Weide gelanceerd. De campagne bestaat uit een gedragscampagne en uit maatregelen die moeten bereiken dat er rustiger gereden wordt, met onder meer een pilotstraat op de Atoomweg.

Tien betrokken bestuurders uit overheid en bedrijfsleven tekenden ook een intentieverklaring voor verdere samenwerking en verbeteringen in de toekomst.

Lees meer op lageweide.nl/veilig-naar-ons-werk/

Onderzoek naar bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Strukton heeft onderzoek voor ons gedaan naar de bereikbaarheid van Lage Weide. In het onderzoeksrapport worden aanbevelingen gedaan voor drie met elkaar samenhangende thema’s: verkeersveiligheid op Lage Weide, verkeerscirculatie op het terrein zelf (interne bereikbaarheid) en externe bereikbaarheid. Strukton komt tot twee belangrijke conclusies en oplossingrichtingen:

Pak vaker de fiets

40 procent van het autoverkeer met bestemming Lage Weide komt uit een straal van 5 kilometer rondom het bedrijventerrein. Dat is een goed fietsbare afstand. Daarom is nu het moment aangebroken om werknemers van bedrijven op Lage Weide de fiets te laten pakken. Hiervoor is een samenhangend pakket van maatregelen nodig. In het fietsroutenetwerk ontbreken een paar belangrijke schakels en daardoor gebeuren er nog te veel ongelukken. Daarnaast is er betere straatverlichting nodig, een goede oplossing voor vrachtauto’s die een parkeerplek zoeken en nog een aantal zaken. Daarbij zijn de hulp van de Gemeente Utrecht en andere wegbeheerders hard nodig.

Zorg voor meer snelwegcapaciteit

Er is geen eenvoudige oplossing voor de structurele files vanaf Lage Weide naar de tunnelbuis op A2 in de avondspits. Het netwerk van snelwegen rondom Utrecht kan de grote hoeveelheden verkeer van de A2 naar de A12 op knooppunt Oudenrijn in de komende jaren niet aan. Maar tijdens de coronacrisis is zichtbaar geworden hoe belangrijk een vitaal bedrijventerrein met distributiecentra voor levensmiddelen en andere dagelijkse voorzieningen is. Daarom pleit Parkmanagement Lage Weide ervoor, dat de Gemeente en Provincie in de toekomst meer meewerken aan plannen om snelwegen aan te leggen en te verbreden. Regeren is vooruitzien!

Parkmanagement: het draait om kwaliteit

Dankzij parkmanagement behouden en verbeteren we de kwaliteit van ons bedrijventerrein. We hebben het dan vooral over de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo blijft het vastgoed waardevast, realiseren we kostenbesparing en werken we aan een betere bereikbaarheid.  

Hoe zorgt Parkmanagement voor betere bereikbaarheid?

We werken aan een betere verkeersveiligheid en een beter bereikbaar Lage Weide voor werknemers, transporteurs en alle andere gebruikers van het terrein. Daaronder vallen ook parkeerzaken, logistiek en vervoer over spoor en water. Actuele voorbeelden hiervan zijn de verkeersplannen in Stichtse Vecht of de staat van de Demkabrug.

Wilt u hierover in gesprek of loopt u tegen bereikbaarheidsproblemen aan? Mail naar info@lageweide.nl of bel 06 39 11 62 88.

Doe mee aan NuConnect: deelsysteem e-bikes

Minder autogebruik leidt tot minder filedruk en een betere bereikbaarheid. Fietsen is een prima alternatief: het is gezond, schoon en op de korte afstand aanmerkelijk sneller dan de auto, vooral in de ochtend- en avondspits. Om fietsen aantrekkelijk te maken, doen we mee aan NuConnect, een stimuleringsinitiatief voor e-bikes. Verdeeld over Lage Weide staan op 5 plaatsen docking stations met e-bikes. Werknemers van deelnemende bedrijven kunnen deze fietsen gebruiken als alternatief voor een autorit.

Acties bereikbaarheid: blijf op de hoogte!

Meer weten over onze aanpak voor een bereikbaar Lage Weide? Kijk op www.lageweide.nl/bereikbaarheid/mobiliteits-projecten/ voor een actueel overzicht!

Behaalde resultaten 2020

 • Fietsen willen we graag stimuleren, want:

  • Bewegen is gezond
  • Minder autoverkeer zorgt voor meer doorstroming en betere verkeersveiligheid
  • En fietsen is vaak nog sneller ook

   

 • Op Lage Weide zijn we allemaal collega’s van elkaar. Een veilige werkomgeving is belangrijk en daar hoort verkeersveiligheid bij. Kom je toch met de auto naar het werk? Pas dan je rijsnelheid aan! Rustig rijden is veiliger en prettiger, voor jezelf maar ook voor fietsers.

 • zie ook deze pagina

 • Een nieuwe studie stelt voor om op negen plaatsen in de stad Utrecht een fietsbrug of tunnel aan te leggen of te verbeteren. In totaal onderzocht de gemeente Utrecht 35 mogelijke fietsbruggen en -tunnels. Het gaat om plekken die barrières zoals water, spoor en autowegen slechten. Negen locaties kregen de meeste prioriteit. Het onderzoek vormt de opmaat naar keuzes die later dit jaar door de gemeenteraad gemaakt moeten worden in het mobiliteitsplan 2040 en bij de voorjaarsnota van 2021.
 • Zie ook deze pagina

Behaalde resultaten 2021

 • Deskresearch gedaan
 • Scenario's ontwikkeld
 • Bijeenkomsten georganiseerd, zoals een expertpanel, een online meeting en een webinar
 • Interviews inplannen om een visie Logistieke Hotspot 2040 op te stellen met ondernemers en stakeholders als uitgangspunt

 • Er is onderzocht of vervoer over water haalbaar is en wat daarvoor nodig is

 • Aanpak verkeersveiligheid en circulatie

 • Stimuleren overstap van auto naar fiets

 • A2 Bereikbaarheidsalliantie opgestart

 • Lobby voor openbare vrachtauto parkeerplaats

 • Afspraken gemaakt met gemeente

Goede voornemens 2022

Wensenlijstje Lage Weide bekendmaken bij politieke partijen rondom de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

 • Opstellen visie Logistieke Hotspot 2040 met ondernemers en stakeholders als uitgangspunt

 • Uitwerking kansenkaart Vervoer over Water door gemeente Utrecht. Verzilveren kansen voor Lage Weide

 • 3 inhoudelijke bijeenkomsten op Lage Weide

 • Belangenbehartiging Lage Weide in periodiek overleg tussen logistieke dienstverleners en overheid in regio Utrecht

 • Met Provincie en Gemeente Utrecht wordt een verkenning naar mogelijkheden opgezet. Invloed uitoefenen op beleidskeuzes over bouwlogistiek.

 • Verbeteracties verkeersveiligheid

 • Invullen mobiliteitsscans door 25 alliantiepartners

 • 1000 auto's minder in de file van en naar Lage Weide

 • Lobby voor nieuwe fietsbrug

 • Duidelijkheid krijgen over realisatie

 • Lobby voor openbare vrachtauto parkeerplaats

 • Afspraken gemaakt met gemeente

 • Vermindering overlast vrachtautoparkeren

 • Nieuwe bewustwordingscampagne om fietsen te stimuleren