Een bereikbaar Lage Weide

dat doen we sámen!

Lage Weide is ideaal gelegen in midden Nederland. Dichtbij diverse snelwegen, op een halfuurtje rijden vanaf luchthaven Schiphol en op een steenworp afstand van economische hotspots Utrecht en Stichtse Vecht. En met als belangrijk pluspunt dat Lage Weide bereikbaar is via de weg, het spoor en over het water.

Het is cruciaal dat het bedrijventerrein goed bereikbaar blijft voor werknemers, klanten en transportbedrijven. Filedruk, wegwerkzaamheden en afsluitingen van op- en afritten kunnen de bereikbaarheid bedreigen. Bereikbaarheid is dan ook een blijvend belangrijk aandachtspunt voor ons. Op deze pagina lees je welke acties wij hiertoe ondernemen en wat je zelf kunt doen.

Doe de mobiliteitsscan!

Welke woon-werkritten maken jouw werknemers en waar liggen verbeterkansen? De mobiliteitsscan van Goedopweg maakt het duidelijk!

 • De scan geeft inzicht in het woon-werkverkeer binnen jouw bedrijf via dashboards en kaartweergave.
 • Ook krijg je inzicht in gebiedsgewijze maatregelen. Denk hierbij aan dit soort vraagstukken: ‘Als de Demkabrug, fietspaden en/of OV-bereikbaarheid worden verbeterd, wat is dan het potentieel aan fietsers of OV-reizigers dat hiermee beïnvloed wordt?’
 • Goed Op Weg verwerkt deze data samen met Parkmanagement Lage Weide, zodat wij inzage krijgen in het totaal aantal verkeersbewegingen op Lage Weide. Dus ben jij ondernemer op Lage Weide? Doe dan vooral mee!

Verkeersveiligheid

Parkmanagement Lage Weide en Goedopweg hebben een campagne Verkeersveiligheid Lage Weide gelanceerd. De campagne bestaat uit een gedragscampagne en uit maatregelen die moeten bereiken dat er rustiger gereden wordt, met onder meer een pilotstraat op de Atoomweg.

Tien betrokken bestuurders uit overheid en bedrijfsleven tekenden ook een intentieverklaring voor verdere samenwerking en verbeteringen in de toekomst.

Lees meer op lageweide.nl/veilig-naar-ons-werk/

Onderzoek naar bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Strukton heeft onderzoek voor ons gedaan naar de bereikbaarheid van Lage Weide. In het onderzoeksrapport worden aanbevelingen gedaan voor drie met elkaar samenhangende thema’s: verkeersveiligheid op Lage Weide, verkeerscirculatie op het terrein zelf (interne bereikbaarheid) en externe bereikbaarheid. Strukton komt tot twee belangrijke conclusies en oplossingrichtingen:

Pak vaker de fiets

40 procent van het autoverkeer met bestemming Lage Weide komt uit een straal van 5 kilometer rondom het bedrijventerrein. Dat is een goed fietsbare afstand. Daarom is nu het moment aangebroken om werknemers van bedrijven op Lage Weide de fiets te laten pakken. Hiervoor is een samenhangend pakket van maatregelen nodig. In het fietsroutenetwerk ontbreken een paar belangrijke schakels en daardoor gebeuren er nog te veel ongelukken. Daarnaast is er betere straatverlichting nodig, een goede oplossing voor vrachtauto’s die een parkeerplek zoeken en nog een aantal zaken. Daarbij zijn de hulp van de Gemeente Utrecht en andere wegbeheerders hard nodig.

Zorg voor meer snelwegcapaciteit

Er is geen eenvoudige oplossing voor de structurele files vanaf Lage Weide naar de tunnelbuis op A2 in de avondspits. Het netwerk van snelwegen rondom Utrecht kan de grote hoeveelheden verkeer van de A2 naar de A12 op knooppunt Oudenrijn in de komende jaren niet aan. Maar tijdens de coronacrisis is zichtbaar geworden hoe belangrijk een vitaal bedrijventerrein met distributiecentra voor levensmiddelen en andere dagelijkse voorzieningen is. Daarom pleit ILW Parkmanagement Lage Weide ervoor, dat de Gemeente en Provincie in de toekomst meer meewerken aan plannen om snelwegen aan te leggen en te verbreden. Regeren is vooruitzien!

Parkmanagement: het draait om kwaliteit

Dankzij parkmanagement behouden en verbeteren we de kwaliteit van ons bedrijventerrein. We hebben het dan vooral over de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo blijft het vastgoed waardevast, realiseren we kostenbesparing en werken we aan een betere bereikbaarheid.  

Hoe zorgt Parkmanagement voor betere bereikbaarheid?

We werken aan een betere verkeersveiligheid en een beter bereikbaar Lage Weide voor werknemers, transporteurs en alle andere gebruikers van het terrein. Daaronder vallen ook parkeerzaken, logistiek en vervoer over spoor en water. Actuele voorbeelden hiervan zijn de verkeersplannen in Stichtse Vecht of de staat van de Demkabrug.

Wilt u hierover in gesprek of loopt u tegen bereikbaarheidsproblemen aan? Mail naar info@lageweide.nl of bel 06 17 45 34 90.

Acties bereikbaarheid: blijf op de hoogte!

Meer weten over onze aanpak voor een bereikbaar Lage Weide? Kijk op www.lageweide.nl/bereikbaarheid/mobiliteits-projecten/ voor een actueel overzicht!

Behaalde resultaten 2020

4 wethouders en 2 gedeputeerden beloven te investeren in veilig en bereikbaar Lage Weide
Veilig naar ons werk campagne gelanceerd
 • Fietsen willen we graag stimuleren, want:

  • Bewegen is gezond
  • Minder autoverkeer zorgt voor meer doorstroming en betere verkeersveiligheid
  • En fietsen is vaak nog sneller ook

   

 • Op Lage Weide zijn we allemaal collega’s van elkaar. Een veilige werkomgeving is belangrijk en daar hoort verkeersveiligheid bij. Kom je toch met de auto naar het werk? Pas dan je rijsnelheid aan! Rustig rijden is veiliger en prettiger, voor jezelf maar ook voor fietsers.

 • zie ook deze pagina
Demkabrug op nr. 3 van gemeentelijke prioriteitenlijst
 • Een nieuwe studie stelt voor om op negen plaatsen in de stad Utrecht een fietsbrug of tunnel aan te leggen of te verbeteren. In totaal onderzocht de gemeente Utrecht 35 mogelijke fietsbruggen en -tunnels. Het gaat om plekken die barrières zoals water, spoor en autowegen slechten. Negen locaties kregen de meeste prioriteit. Het onderzoek vormt de opmaat naar keuzes die later dit jaar door de gemeenteraad gemaakt moeten worden in het mobiliteitsplan 2040 en bij de voorjaarsnota van 2021.
 • Zie ook deze pagina

Behaalde resultaten 2021

Logistieke Hotspot 2040
 • Deskresearch gedaan
 • Scenario’s ontwikkeld
 • Bijeenkomsten georganiseerd, zoals een expertpanel, een online meeting en een webinar
 • Interviews inplannen om een visie Logistieke Hotspot 2040 op te stellen met ondernemers en stakeholders als uitgangspunt
Stadslogistiek
 • Er is onderzocht of vervoer over water haalbaar is en wat daarvoor nodig is

Kennisdelen
Veilig en bereikbaar
 • Aanpak verkeersveiligheid en circulatie

 • Stimuleren overstap van auto naar fiets

 • A2 Bereikbaarheidsalliantie opgestart
Truckparking
 • Lobby voor openbare vrachtauto parkeerplaats

 • Afspraken gemaakt met gemeente

Behaalde resultaten 2022

Ruimte om te ondernemen
 • In 2022 is rondom de gemeenteraadsverkiezingen gesproken met diverse politieke partijen om de wensen en ambities voor Lage Weide met elkaar af te stemmen
Logistieke Hotspot 2040
 • In Q3 2022 is de visie Lage Weide Logistieke Hotspot 2040 afgerond: een gemeenschappelijke visie van ondernemers op Lage Weide over het (logistiek) toekomstperspectief van ons bedrijventerrein als basis voor belangenbehartiging en ontwikkelingskeuzes.
Stadslogistiek
 • Voor vervoer over spoor onderzochten we samen met Strukton Rail Short Line en andere bedrijven op Lage Weide de mogelijkheden voor het (opnieuw) gebruik van het spoor in 2023 in combinatie met een railterminal. Op 11 januari 2023 kwam de staatssecretaris naar Lage Weide voor een feestelijk aftrapmoment. 

 • In Q2 2022 heeft de presentatie en de start van de coalitiegoederenvervoer over water’ op Lage Weide plaatsgevonden, door middel van het ondertekenen van een intentieovereenkomst.
Kennisdelen
Bereikbaarheidsalliantie A2 & Mobiliteitsscans
 • Het aantal werkgevers aangesloten in de Bereikbaarheidsalliantie A2 is gestegen van 42 naar 45 deelnemers in 2022. In totaal zijn 25 mobiliteitsscans volledig afgerond en de overige deelnemers hebben de intentie om dit zo snel mogelijk af te ronden.

 • Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat bracht op maandag 7 november een bezoek aan Utrecht. age Weide werd tijdens het bezoek eruit gelicht, vanwege onze succesvolle inspanningen met de A2 Alliantie en de bereikbaarheid die verbeterd moet worden.  
Aandacht voor invalswegen
 • Gelet op de ontwikkeling van diverse distributiecentra en toenemende drukte heeft ILW Parkmanagement Lage Weide in 2022 een bijeenkomst georganiseerd om samen met de ondernemers in het gebied te praten over een veilige ontsluiting op Lage Weide. De resultaten, voorstellen en inhoud uit de bijeenkomst leggen we voor aan de Gemeente Utrecht, zodat we in 2023 hier acties op kunnen ondernemen.

 • Actieve betrokkenheid bij herinrichting Niels Bohrweg
Demkabrug
 • De plannen voor het verbreden van de Demkabrug lopen vertraging op. Dit blijkt uit berichtgeving van de gemeente Utrecht. Pas in het 3e kwartaal van 2023 wordt meer duidelijkheid verwacht over de voorkeursvariant, waarvan eerder werd aangegeven om eind 2022 met de resultaten van de variantenstudie te komen (inclusief voorkeursoplossing en de mogelijkheden voor dekking van de realisatiekosten). We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en lobbyen voor een nieuwe fietsbrug waar mogelijk. 

Truckparking
Fietscampagne
 • De voorbereiding is in gang gezet voor een werkgeversbenadering fietsstimulering in samenwerking met Goedopweg. Daarom is een werkgeverstool ontwikkeld die begin 2023 uitgerold wordt.

Goede voornemens 2023

Werkgeversaanpak

10 werkgevers advies en steun gegeven op het gebied van personenvervoer

Infrastructuur
 • 2 knelpunten voor personenvervoer aangepakt 

Meewerken aan modal shift
 • Deelnemen aan 1 regionale samenwerking

Samenwerking logistieke dienstverleners
 • Onderlinge kennisuitwisseling versterkt bij 10 deelnemers