Denk online mee over de (deel)Omgevingsvisie Lage Weide

De gemeente maakt een (deel)Omgevingsvisie voor bedrijventerrein Lage Weide. Deze visie gaat over het werken op en de inrichting van Lage Weide in de toekomst (2040). Het gaat over verschillende thema’s: verkeer en vervoer, economie, werkgelegenheid, energie, circulair ondernemen, groen en gezondheid, onderwijs. De gemeente vindt het belangrijk dat samen met ondernemers, (grond)eigenaren, experts en andere belanghebbenden het gesprek gevoerd wordt over de toekomst van Lage Weide. Daarvoor zijn inmiddels meerdere sessies georganiseerd, maar ook is het tot half september mogelijk online input te leveren.

Waarom een (deel)Omgevingsvisie?

De Raad heeft met de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040) richting gegeven voor de toekomst van Utrecht waar ook Lage Weide deel van uitmaakt. Lage Weide wordt ook wel de ‘machinekamer van Utrecht’ genoemd. Het is 308 hectare groot, telt 900 bedrijven en ruim 19.000 werknemers. Lage Weide is daarmee veruit de grootste werklocatie van de stad en van de provincie, en zelfs één van de grotere bedrijventerreinen in Nederland. Het is dus belangrijk dat onze machinekamer goed draait.

Er zijn veel kansen en ambities (RSU 2040) en die kunnen niet allemaal naast elkaar bestaan. Het is nodig om weloverwogen keuzes te maken om zo de richting voor Lage Weide te bepalen en duidelijkheid te bieden aan ondernemers, eigenaren, provincie en gemeente.

Op naar een visie voor 2040

De gemeente heeft als start een Uitgangspuntennotitie Beleidsnota (deel)Omgevingsvisie Lage Weide vastgesteld. Deze nota vindt u op: ureka.utrecht.nl (kenmerk 12043593).

Bedrijventerrein van de toekomst

Lage Weide blijft een bedrijventerrein waar ook zwaardere industrie mogelijk is. Dat verandert niet. De vraag is hoe we de beschikbare ruimte zo goed mogelijk inrichten zodat Lage Weide klaar is voor de toekomst. Daarbij kunnen we uw expertise, lokale kennis en ervaring goed gebruiken.

Denk mee!

We horen graag van ondernemers, (grond)-eigenaren, werknemers, bezoekers, buren en andere belanghebbenden van Lage Weide. Welke kansen liggen er voor Lage Weide? Hoe kunnen we het bedrijventerrein aantrekkelijker maken voor ondernemers, werknemers en bezoekers? Wat is ervoor nodig om werknemers met de fiets of het OV te laten reizen? Is er meer vrachtverkeer over het spoor en het water mogelijk?

Ondernemers, werknemers én omwonenden kunnen ook online meedenken. Zij kunnen tot half september 2024 een vragenlijst invullen op DenkMee Utrecht: 

denkmee.utrecht.nl/nl-NL/projects/deelomgevingsvisie-lage-weide

Wat is het vervolg?

  • Zomer 2024: verwerken van alle opgehaalde wensen, ideeën en reacties.
  • Najaar 2024: Uitwerking uitgangspunten in een (deel)Omgevingsvisie voor Lage Weide.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectmanager Rachel Broekmeulen via lage.weide@utrecht.nl of via 14 030.

Meer weten over Lage Weide als focusgebied voor windturbines? Stuur een mail naar Erwijn Harsevoort erwijn.harsevoort@utrecht.nl of Chriege Cnossen
chriege.cnossen@utrecht.nl

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau West, Everard Meijsterlaan 3, via west@utrecht.nl of via algemeen telefoonnummer
14 030.