Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Meer regenwater dat opeens met bakken uit de hemel valt, hogere temperaturen en het aantal diersoorten en verschillende planten daalt. Daar willen we op Lage Weide ook iets aan doen. Om de wereld, de regio Utrecht en ons bedrijventerrein leefbaar te houden. Dit zijn onze aandachtspunten:

  • Geen overstromingen van fietspaden en bedrijfspanden, maar nuttig gebruik van regenwater.
  • Binnen en buiten het bedrijf voldoende koelte zodat mensen en machines kunnen blijven functioneren.
  • Voor een aantrekkelijke werkomgeving en om het ecologisch evenwicht te bewaren.

Ambities

Onze ambities beginnen bij de wensen en dromen van de kopgroep vergroening Lage Weide. Deze hebben we gevat in het droombeeld

Daarnaast zetten we ons met onze Green Deal Lage Weide partners samen in voor een aantrekkelijk, groen en biodivers bedrijventerrein dat bestand is tegen de optredende klimaatveranderingen met als resultaat in 2025 en 2030:

  • Afname wateroverlast: doelstelling te bepalen op basis van huidige situatieschets
  • Afname hittestress: doelstelling te bepalen op basis van 0-meting in 2023
  • Verhoging van de biodiversiteit: 10% meer flora & faunameldingen in 2025 en 20% meer in 2030 t.o.v. 2021; 10 % Toename soortgroepen in 2025 en 20% meer in 2030 t.o.v. 2021; 10% Toename soorten in 2025 en 20% meer in 2030 t.o.v. 2021.
  • Verbetering van het imago van Lage Weide met 10% in 2025 en 20% in 2030 t.o.v. 2021

Hoe pakken we dat aan?

We hebben een flink pakket aan maatregelen samengesteld om concrete resultaten te kunnen boeken. Een paar voorbeelden:

  • We zorgen ervoor dat het water beter wordt opgevangen. Bij wegonderhoud kiezen we bijvoorbeeld voor halfverharding in plaats van asfalt.
  • We promoten vergroening bij ondernemers en vastgoedeigenaren, en we helpen ze hierbij met raad en daad. Bijvoorbeeld met de ‘Natuurrijke Bedrijventerreinscan & Challenge‘. 
  • We planten 400 bomen en passen het maaibeleid aan. Van biljartlaken naar hooiland.

Meer weten of meteen meedoen?

De eerste stap is contact opnemen met Roeland Tameling van ILW Parkmanagement Lage Weide. Hij is bereikbaar via 06-17453490 en roelandtameling@lageweide.nl. Onze organisatie werkt samen met onder meer het Hoogheemraadschap, Gemeente en Provincie Utrecht, IVN en andere relevante partijen. Professionele partners met gedeelde ambities en heel veel relevante kennis waar Lage Weide van kan profiteren. Samen kijken we graag naar maatwerkoplossingen waar nodig en een collectieve aanpak waar het kan.

Lage Weide als LIFE-IP voorbeeldproject klimaatadaptatie

We werken samen met het Netwerk Water & Klimaat, dat bedrijventerrein Lage Weide heeft omarmd als voorbeeldproject met betrekking tot klimaatadaptatie. Vanuit LIFE-IP is er aan dit netwerk een Europese subsidie beschikbaar gesteld om voorbeeldprojecten op te zetten, waarin ze samen met bedrijven en inwoners aan de slag gaan om de omgeving beter bestand te maken tegen hitte, wateroverlast en droogte. ‘Best practices’ en nieuwe kennis zal worden gedeeld op regionaal, nationaal en Europees niveau. Hiermee kunnen we samen Lage Weide nog beter op de kaart zetten als groene, aantrekkelijke werkomgeving! Uiteraard kunnen we dit alleen samen met jou als ondernemer doen. Heb je tips, vragen, of wil je weten wat je zelf kunt doen? Neem dan vooral contact op met Richard Hartkamp via richardhartkamp@lageweide.nl. Ook hier kijken we graag samen naar maatwerkoplossingen waar nodig en een collectieve aanpak waar het kan.

Meer informatie over de voorbeeldprojecten is beschikbaar op: LIFE IP Klimaatadaptatie – Vergroten sponswerking van het bodem- en watersysteem in de regio Utrecht Zuidwest – Water & Klimaat (netwerkwaterenklimaat.nl)

Hulp nodig?

Weet je niet waar je moet beginnen? Heb je financiering nodig of andere vragen? Maak dan gebruik van de volgende mogelijkheden:

Of download de flyer van de Provincie Utrecht:

Flyer vergroening bedrijventerreinen

En natuurlijk de expertise van bedrijven die hier ervaring mee hebben op Lage Weide, zoals

Vind je dat jouw bedrijf ook in dit rijtje hoort? Heb je andere suggesties en aanvullingen? Of heb je een hulpvraag die je direct aan ons wil stellen? Stuur dan een berichtje naar Roeland Tameling via roelandtameling@lageweide.nl of 06-17453490.

Werken aan een toekomstbestendig en vitaal Lage Weide