Kick-off aanpak Netcongestie Lage Weide

26 juni hadden we met ongeveer 40 aanwezigen de Kick-off bijeenkomst op Lage Weide over de aanpak Netcongestie. Het Energiecollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) en andere partijen presenteerden hier diverse updates en waardevolle lessen uit de praktijk en elders uit het land.

Meya Sollman ( 1e aanspreekpunt energietransitie) stond stil bij de pijler “Energietransitie” van de Green Deal Lage Weide met de sub thema’s

Duurzame brandstof:

  • Call vanuit TNO LETOP: Logistiek in de energietransitie optimalisaties. Vanuit Lage Weide nemen ILW Hema, UPS, De Siho groep, Van Heezik, De Heus en Scania deel. We wachten op de gunning
  • Het waterstof station op Lage Weide staat nog steeds gepland voor eind 2024

 

Duurzame Energie:

We zitten in het proces om een uitgebreid gesubsidieerd scan project op te tuigen in samenwerking met de provincie. Scans voor grote en kleinere bedrijven waarbij bedrijven gevolgd worden gedurende een langere tijd en waar we over Lage Weide meten wat de meest voorkomende aanbevelingen zijn om aan te pakken. Hierover zullen we elk jaar sprekers uitnodigen en een informatiemarkt organiseren.

Netcongestie:

Verhalen te over; bedrijven die hun gas weer meer aanzetten, bedrijven die een aggregaat aanschaffen om elektrische busjes te kunnen opladen, bedrijven die niet kunnen terug leveren en zonnepanelen uit zetten, bedrijven die niet kunnen laden op eigen terrein. Vanuit de samenwerking ECUB en ILW hebben we de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met de gemeente Utrecht; het economisch belang is enorm voor ondernemers op Lage Weide en Utrecht.

Bekijk hier de presentatie van Roy Roessink van de provincie Utrecht over Netcongestie.

De gemeente heeft het initiatief genomen een consortium te starten met ECUB, Provincie Utrecht en naar gelang het proces vordert zullen partijen zoals Stedin en een EMS leveranciers worden toegevoegd aan het consortium.

We zullen het stappenplan volgen van de provincie, zie hier de presentatie

In de eerste fase gaan we nu aan de slag op Lage Weide en voeren we gespreken met ondernemers die kampen met Netcongestie; wat is hun gecontracteerd vermogen en hun huidige gebruik, wat zijn huidige duurzame assets en wensen voor de toekomst? We vragen hen een machtigingsformulier te tekenen waardoor we inzicht krijgen in de precieze nettopologie. Hiermee kunnen we achterhalen welke bedrijven exact op hetzelfde netvlak zitten. Verder verkrijgen we met het machtigingsformulier ook kwartier data welke we anoniem verwerken in een tool van de provincie die per netvlak de kwartierdata van de partijen optelt.

In een volgende fase zal een e-hub regisseur vanuit de provincie aanhaken; een technisch persoon die op basis van de kwartier data technische mogelijkheden op het netvlak aandraagt en met de betrokken ondernemers het traject doorgaat om tot oplossingen en e-hub te komen.

Edith Appels van De Stiho Groep vertelt: Op netvlak 19 waar C. van Heezik, De Stiho Groep, Platra, IJsselfoort en Picnic samen de eerste energyhub gaan vormen. De vasthoudendheid waarmee alle betrokken partijen de afgelopen 2,5 jaar hebben samengewerkt en het nieuwe gebied ontgonnen hebben: haalbaarheidsstudie, onderzoek met Stedin, Coöperatie oprichten, EMS selecteren, subsidie aanvraag, schouwen, profielen onderzoeken etc. Uiteindelijk heeft dit allemaal geleid tot heel binnenkort een groeps-ATO te kunnen tekenen.

Remco van Dessel van Stantec vertelde hoe zij conform het stappenplan wat de provincie ook aanhoudt op meerdere bedrijventerreinen energyhub hebben gevormd. Zie hier de presentatie

Wil jij met jouw onderneming aan de slag om Netcongestie tegen te gaan? Neem contact op met Meya Sollman via m.sollman@lageweide.nl