Kick-off aanpak Netcongestie Lage Weide

26 juni hadden we met ongeveer 40 aanwezigen de Kick-off bijeenkomst op Lage Weide over de aanpak Netcongestie. Het Energiecollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) en andere partijen presenteerden hier diverse updates […]

Machtiging benodigd bij verbouwing of renovatie

Bij een renovatie, verbouwing of na-isolatie van een gebouw hebben eigenaren te maken met de Omgevingswet. De Omgevingswet beschermt planten en dieren die belangrijk zijn voor het in stand houden […]

Duurzame Energie – Een windmolen op Lage Weide?

Met het tekenen van de Green Deal Lage weide heeft de werkgroep Energietransitie haar plannen gepresenteerd op het gebied van: “Duurzame Brandstof”, “Duurzame Energie” en “Samen Netcongestie te lijf”. In […]

Energie Update Lage Weide: presentatie bevindingen

Binnen de programmalijn  Energietransitie uit de Green Deal Lage Weide is een eerste inventarisatie gedaan middels een uitgebreide vragenlijst bij ondernemers; “Bedrijventerreinaanpak.nl”. De vragenlijst inventariseerde o.a. huidig gas en elektra-verbruik […]