Energie Update Lage Weide: presentatie bevindingen

Binnen de programmalijn  Energietransitie uit de Green Deal Lage Weide is een eerste inventarisatie gedaan middels een uitgebreide vragenlijst bij ondernemers; “Bedrijventerreinaanpak.nl”. De vragenlijst inventariseerde o.a. huidig gas en elektra-verbruik […]

Brand bij elektrische voertuigen

Bij brand met een elektrisch aangedreven voertuig is jouw veiligheid het allerbelangrijkste. Een brand in een elektrisch voertuig ziet er soms anders uit dan we gewend zijn van een auto […]

Duurzaam Lage Weide Ambassadeursnetwerk: sluit je aan!

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Ook op ons bedrijventerrein Lage Weide is duurzaamheid een steeds belangrijker thema, wat steeds meer onder de ondernemers speelt. ILW Parkmanagement Lage Weide werkt daarom aan […]