Door Parkmanagement Lage Weide en ILW wordt veel aandacht en tijd besteed aan overleg met de Gemeente Utrecht als het gaat om het aanzicht en onderhoud van Lage Weide.

Jaarlijks vindt een schouw plaats waarbij de knelpunten in kaart worden gebracht. Samen met de gemeente en andere partijen trachten we deze knelpunten zo goed mogelijk op te lossen. Het bestuur kan het niet alleen, we hebben inzet en motivatie van de gemeente en u allen nodig voor een schoon en veilig Lage Weide.

Om ons gebied mooi en schoon te houden vragen wij u om:

  • niet te parkeren in het groen
  • geen reclameborden in het groen te plaatsen
  • geen te volle containers langs de weg te plaatsen (i.v.m. uitgewaaid vuil)

Bewegwijzering

Voor informatie omtrent verwijzingsborden of vermelding hierop kunt u contact opnemen met:

Signs Direct Projects
Telefoon 058 – 213 37 70.

Wilt u iets melden?

Indien u opmerkingen heeft over schades, defecte straatverlichting, zwerfvuil, wrakken e.d. kunt u dit telefonisch melden.

Centrale meldnummer van de gemeente Utrecht:
030 – 286 00 00 of via e-mail west@utrecht.nl.

U kunt ook gebruikmaken van de Slim Melden app. Met de Slim Melden app meldt u een probleem snel en makkelijk bij de gemeente. Meteen op de plek én het moment dat u het signaleert. Dan pakt de gemeente dit snel op én de meldingen worden geregistreerd waardoor we een beter beeld krijgen van de situatie op Lage Weide.