Circulaire economie

Producten moeten een langere levensduur krijgen, repareerbaar zijn en makkelijk als grondstof dienen voor nieuwe producten. Op Lage Weide zijn daarom verschillende bedrijven al druk bezig met ‘circulair ondernemen’. Zij gaan beter en zuiniger om met de beschikbare grondstoffen

 • Omdat het hun primaire werk is (denk aan recycling bedrijven en de maakindustrie),
 • Omdat ze hun eigen productketen aanpassen (bouwhubs of vastgoedonderhoud bijvoorbeeld)
 • Of omdat ze maatschappelijk verantwoord willen ondernemen (zakelijke dienstverleners en andere bedrijven)

Ambities

De partijen die de Green Deal Lage Weide hebben ondertekend, willen samen de transitie naar de circulaire economie bevorderen met als resultaat:

 • Een afname van de hoeveelheid afval van de bedrijven met de grootste stromen op het terrein
 • Een toename van de scheiding van afval (papier, PMD, gft, chemisch afval) bij bedrijven
 • Het realiseren van minimaal drie pilots voor de verkenning en ontwikkeling van circulaire economie

Hoe pakken we dat aan?

We stimuleren ondernemers op Lage Weide om de R-ladder te volgen, een model waarbij je bedrijf in 6 stappen steeds meer circulair wordt. Maar we kijken vooral naar de mogelijkheden voor collectieve actie. Samen bereik je meer tenslotte! Met in ons actiepakket:

 • We versterken de positie van Lage Weide als centrum voor circulaire bouwlogistiek
 • We werken enthousiast mee aan het gemeentelijke programma ‘Utrecht Circulair’
 • We laten ondernemers kennismaken met circulaire kansen en helpen hen verder

Meer weten of meteen meedoen?

Roeland Tameling en Daan van Haarlem van ILW Parkmanagement Lage Weide staan voor je klaar. Roeland is bereikbaar via 06-17453490 en roelandtameling@lageweide.nl, Daan via 06-42100792 en daanvanhaarlem@lageweide.nl. Zij hebben warme contacten met partners zoals de Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Hogeschool Utrecht, CIRCO Hub Midden Nederland, Rabobank en vele anderen.

Behaalde resultaten 2021

 • Energiebesparing gestimuleerd in samenwerking met ECUB, Groenpand en gemeente Utrecht

 • Formeren Bereikbaarheidsalliantie A2 om duurzame mobiliteit van werknemers op Lage Weide te stimuleren

 • Onderzoek in kader van het REDUCES-project naar Circulair ondernemen

Goede voornemens 2022

 • Met de kopgroep vergroening wordt een klankbord van ondernemers geformeerd om de programmalijn klimaatadaptatie in de Green Deal verder in te vullen. Organisatie van diverse (inspiratie) bijeenkomsten

 • Samen met gemeente Utrecht, provincie Utrecht, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden , ECUB en anderen werken we aan het opstellen van de Green Deal Lage Weide

Werken aan een toekomstbestendig en vitaal Lage Weide