online meeting vastgoedeigenaren Lage Weide

Is Lage Weide in 2040 nog wel een bedrijventerrein? Moeten we ons volledig gaan richten op logistiek?  Hoe behouden we de waarde van het vastgoed op Lage Weide?  U bent […]

Logistieke hotspot

Op 4 april 2019 mocht Lage Weide maar liefst twee prijzen in ontvangst nemen tijdens de Logistiek Hotspot Summit 2019: nationale e-fulfilment hotspot en nationale distributie hotspot. De titel nationale […]

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid.In projectplan Impuls Lage Weide worden drie focuspunten genoemd: aanjagen logistieke samenwerking, hubfunctie en mobiliteitsagenda. De afgelopen zes maanden is vooral gewerkt aan het concretiseren van deze doelen, zodat de […]

Lage Weide als logistieke hotspot en emissievrije hub

Slimme, multimodale, emissievrije, circulaire bouwlogistiek In het projectplan Impuls Lage Weide wordt gesproken over een vijfjarig living lab onder de naam ZERO-CU. Penvoerder is Ruben Vrijhoef, Lector Building Future Cities […]