Regio Utrecht stimuleert meer goederenvervoer over water

Regio Utrecht gaat meer goederenvervoer over water stimuleren. Hiermee wil de regio drukke wegen ontlasten en een positieve bijdrage leveren aan het klimaat en schone lucht. De wethouders Eva Oosters (Utrecht), Ellie Eggengoor (Nieuwegein), Arjan Wisseborn (Stichtse Vecht), gedeputeerde provincie Utrecht Arne Schaddelee en directeur-bestuurder van Parkmanagement Lage Weide Roeland Tameling ondertekenen daarom vandaag een samenwerkingsovereenkomst die de start van een programmabureau mogelijk maakt. Het programmabureau gaat bedrijven ondersteunen om meer transport over water te realiseren.

”De wegen in Utrecht raken steeds voller. Met een groeiende stad willen we daar niet meer logistieke bewegingen aan toevoegen. Op het water is nog ruimte genoeg, maar dat is niet altijd bekend bij bedrijven of ze weten nog niet hoe ze dat kunnen inzetten. Daarom kijken we nu samen met hen wat zij nodig hebben en hoe we hen kunnen ondersteunen. De eco- en bierboot werken al 25 jaar super goed voor Utrecht die ervaring gebruiken we om dit verder uit te bouwen”, vertelt wethouder Eva Oosters.

“Als provincie Utrecht willen wij onze eeuwenoude waterinfrastructuur beter gaan benutten. Varen waar het kan, rijden als het moet. Dit is urgent om de klimaatafspraken te halen. Kijkend naar het aandeel van goederenvervoer in de CO2-uitstoot is hier substantieel winst te halen. Door reductie van transport door bundeling, door inzet van emissieloze voer- en vaartuigen en door meer transport over water”, aldus gedeputeerde Arne Schaddelee.

Pilots vervoer over water

De ondertekenende partijen kijken daarom wat ondernemers en logistieke bedrijven nodig hebben om hun goederen meer via water in plaats van over de weg te vervoeren. Dit doen ze door eerst uit te zoeken welke goederen daarvoor geschikt zijn, ten tweede of het financieel haalbaar is en ten derde of het praktisch uitvoerbaar is. Op basis daarvan worden pilots gestart met als doel het uitgroeien naar een structurele, dagelijkse stroom van goederen over water.

Vervoer over water is niet nieuw voor de regio Utrecht. Horeca wordt in de stad Utrecht deels al via water beleverd en afval wordt opgehaald met schepen. Verder is in 2022 bijvoorbeeld het bouwafval en een deel van het materiaal voor de bouw van appartementen aan de Oudegracht via elektrische boten vervoerd. Deze ervaringen laten zien dat er veel voordelen zitten aan vervoer over water. Zo zijn voor genoemd bouwproject bijna 500 diesel voertuigbewegingen bespaard door 39 keer volledig elektrisch te varen. Dit bespaart bijna 6000 kg aan CO2 uitstoot. Ook andere projecten laten grote winsten zien op het aantal bewegingen en CO2 uitstoot.

Samenwerkingsovereenkomst

Met de samenwerkingsovereenkomst gaat het programmabureau Port of Utrecht van start. Bedrijven die interesse hebben in het vervoeren van goederen over water en daar ondersteuning in zoeken kunnen terecht bij Port of Utrecht via de website www.portofutrecht.nl