Zienswijze ILW op Bereikbaarheidsprogramma Provincie

Met veel belangstelling heeft ILW kennisgenomen van het Ontwerp Bereikbaarheidsprogramma 2024-2029 ”Op weg naar groei”. Hier staan allerlei herkenbare uitdagingen in, maar ook het streven om hieraan te werken met vernieuwende oplossingen. Vanuit bedrijventerrein Lage Weide hebben we aanvullend een aantal vragen en zorgen gedeeld in onze zienswijze. Met als gezamenlijke motivatie Utrecht (inclusief Lage Weide) bereikbaar te houden!

 

Gedeelde ambities: waar het kan uit de auto, uit de file

Onlangs heeft gedeputeerde André van Schie de Green Deal Lage Weide ondertekend, waarin ook duurzame mobiliteit en de energietransitie een belangrijke plek innemen. En we zijn al volop bezig met de uitvoering. Van het inzetten van deelfietsen voor woon- werkverkeer tot de realisatie van een waterstoftankstation op Lage Weide en van het stimuleren van schoon goederenvervoer over water tot de aanpak van netcongestie om elektrische voertuigen te kunnen blijven laden.

Aandachtspunten: goede voornemens versus de harde realiteit

De centrale mobiliteitsthema’s uit het programma zijn herkenbaar en meteen ook op een aantal onderdelen een punt van zorg. Het voorliggende programma kan die zorgen nog niet direct wegnemen, en daarom vragen we concreet aandacht voor in onze zienswijze.

Uitvoeringsprogramma: samen investeren in bereikbare werklocaties

Het bereikbaarheidsprogramma is nog relatief abstract: uitwerking volgt in specifieke uitvoeringsprogramma’s. Met onze aandachtspunten bieden we actiepunten en vragen we aandacht voor financiering hiervan.

Zienswijzen indienen

Tot en met 12 april 2024 kan iedereen zienswijzen indienen op het Ontwerp Bereikbaarheidsprogramma provincie Utrecht 2024-2029 bij de provincie Utrecht via: www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage#Ontwerp_Bereikbaarheidsprogramma_provincie_Utrecht_2024-2029