Aan de slag met palletpool op Lage Weide

50 matches bij grondstoffenworkshop

Op donderdag 23 november organiseerde VNO-NCW in samenwerking met ILW Parkmanagement Lage Weide, Provincie Utrecht, Alliantie Cirkelregio Utrecht en anderen in het kantoor van Stamhuis BV een workshop waarbij ondernemers met elkaar de mogelijkheden onderzochten om met elkaar grondstoffen uit te wisselen. Want wat voor de een afval is, is voor de ander waardevol materiaal. Dat bleek ook bij de sessie het geval: de 15 deelnemers deelden met elkaar informatie over hun eigen vragen en aanbod en dat leverde precies 50 matches op. Van schapenwol tot sluisdeuren, van pallets tot hagelslag. Zo wordt concreet invulling gegeven aan de ambities om circulair ondernemen te stimuleren op Lage Weide. Beter voor het milieu, voor de portemonnee en voor elkaar!

Basis voor de bijeenkomst was een analyse die door InduSym met het parkmanagement is gemaakt aan de hand van landelijke databasegegevens waarbij tot op bedrijfsniveau kan worden ingezoomd op de ontvangst, doorvoer en uitgifte van afval- en grondstoffen. Deze analyse is te downloaden als pdf , inclusief de gehanteerde workshop aanpak. Hierin is onder meer vastgelegd, dat binnen enkele weken een aantal concrete vervolgstappen zou worden gezet:

  • De deelnemers ontvingen de ingevulde matchingsformulieren en werden uitgenodigd onderling zaken te gaan doen
  • Er stond een begeleidingsteam klaar om in eerste instantie kosteloos ondersteuning en advies voor de daadwerkelijke matching te geven
  • De deelnemers kregen binnen 14 dagen een telefoontje van het begeleidingsteam om de voortgang te bewaken

Dat is inmiddels gebeurd. De helft van alle gemaakte matches is uitgewerkt in concrete vervolgacties en een aantal business cases. En nu gaan we kijken naar de mogelijkheden voor een palletpool of andere manieren om hout grootschaliger te hergebruiken.

WIL JE MEEDOEN AAN DE PALLETPOOL? Of wil je eerst meer weten? Neem contact op met Roeland Tameling via 06-17453490 of roelandtameling@lageweide.nl

Of stuur een berichtje naar projectleider Peter Mertens. Hij is bereikbaar via pe.mertens@icloud.com en 06-22054471