Energietransitie op Lage Weide: naar een duurzaam verdienmodel

ILW Parkmanagement Lage Weide en het Energiecollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) gaan samen met ondernemers nog meer werk maken van het verduurzamen van ons bedrijventerrein. Dat doen we vanuit het project Bedrijventerreinaanpak.

Steeds meer ondernemers en bedrijven willen aan de slag met een duurzame bedrijfsvoering. Zonnepanelen op het dak, elektrische busjes en vrachtwagens, elektrisch verwarmen met warmtepompen. Het komt allemaal langs. Tegelijk zijn er ook veel uitdagingen. Sterk schommelende stroomprijzen. Een overbelast stroomnet van onze netbeheerder Stedin (congestie) en ellenlange vergunningstrajecten. Klinkt allemaal erg ingewikkeld. Maar als je bovenstaande thema’s slim met elkaar verbindt, ontstaat er iets moois. Groen doen, wordt dan ineens een verdienmodel. ILW en ECUB gaan je verder helpen.

Wat gaan we doen?

Bedrijventerreinaanpak en ECUB brengen in kaart wat het huidige verbruik is en in hoeverre besparingspotentieel wordt benut bij bedrijven op Lage Weide. Bijvoorbeeld door de inzet van zonne- en windenergie, opslag van energie, laadpalen, benutting restwarmte, benutting van waterstof. Wat zijn jullie ambities en wil je hierbij samenwerken met andere ondernemers op het bedrijventerrein? Om dit te inventariseren, worden gesprekken met ondernemers gevoerd. In het gesprek worden ook vragen gesteld over je jaarlijkse waterverbruik, mobiliteit, klimaatadaptatie en CSRD.

De data die we in de gesprekken verzamelen, worden opgenomen in de BTA-module Bedrijventerreinaanpak.

Alleen ga je sneller maar samen kom je verder!

De resultaten van de inventarisatie worden op maandag 15 januari 2024 voorafgaand aan de ILW Nieuwjaarsborrel met Green Deal en Energie update gepresenteerd aan de ondernemers van Lage Weide. Ons doel is om samen tot een slim maatregelenpakket te komen waar ook jouw bedrijf op de korte termijn de vruchten van plukt. Zo helpen we ondernemers het heft in eigen handen te nemen. We denken bijvoorbeeld aan drie thema’s die met elkaar samenhangen:

  1. Lokaal opwekken en gebruiken van schone stroom (zonnepanelen) eventueel gekoppeld aan een batterij om zo veel mogelijk gebruik te maken van eigen opgewekte stroom gedurende de hele dag.
  2. Elektrificatie en gebruik van waterstof in mobiliteit (auto’s/ busjes/ trucks).
  3. Congestiemanagement: Energy hub: slim stroom delen met de buren, zodat bij iedereen het licht blijft branden.

Aanvullende aandachtspunten die naar voren komen uit de gesprekken kunnen ook onderdeel worden van dit maatregelenpakket.

 

Wat betekent dit voor jou?

De gesprekken met ondernemers willen we voor 31 december 2023 en dus op korte termijn voeren. Een gesprek duurt 1 à 1,5 uur. Bedrijventerreinaanpak en ECUB plannen de intakegesprekken in en je ontvangt een afspraakbevestiging.

Bij de afspraakbevestiging ontvang je alvast de vragen die met je doorgesproken worden, het zou fijn zijn als je ze vast doorleest en de gevraagde gegevens verzamelt zoals je jaarlijkse energiefactuur (gas en energie) en waterafrekening (deel grondstof en deel bedrijfsproces). Op basis van die gegevens, kan het besparingspotentieel in kaart worden gebracht en kunnen we de mogelijke duurzame maatregelen nóg beter peilen.

Is er bij jouw onderneming al een energiescan uitgevoerd? Dan vragen we je de rapportage toe te sturen aan het mailadres roelandtameling@lageweide.nl zodat die gegevens verwerkt kunnen worden in de database.

Vragen?

Heb je vragen over het project Bedrijventerreinaanpak, dan kun je contact opnemen met:

Wil jij jezelf direct aanmelden voor een intakegesprek of het delen van informatie, dan kun je contact opnemen met:

Zo werken we samen aan een duurzaam verdienmodel op Lage Weide.