Subsidie voor congestiemanagement en power balancing op Utrechtse bedrijventerreinen

Een consortium bestaande uit het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB), Berenschot, Friday Energy, REConvert, Stamhuis, Warmtebouw, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht heeft subsidie ontvangen voor het uitvoeren van het project ‘Congestiemanagement en Power Balancing’ (CPB). Deze bedrijven werken aan een oplossing voor het netcongestieprobleem op bedrijventerreinen Lage Weide en De Wetering-Haarrijn in Utrecht. Door slimme digitale technieken en opslag worden opwek en gebruik van duurzame energie beter in balans gebracht. Ook kennis delen is een belangrijk onderdeel van dit pilotproject.

Wat is het netcongestieprobleem?

We gebruiken steeds meer elektriciteit, onder andere door aardgasvrije voorzieningen en een toename van elektrisch vervoer. De netwerkkabels zijn te dun om alle extra duurzame elektriciteit te transporteren. Op veel bedrijventerreinen is sprake van netcongestie: weinig tot geen ruimte meer op het elektriciteitsnet. Hierdoor kunnen ondernemers bijvoorbeeld geen zonnepanelen laten leggen. Dat brengt de energietransitie in gevaar en belemmert een duurzame economische groei.

Wat is de oplossing in het project Congestiemanagement en Power Balancing (CPB)?

Het consortium gaat duurzame energiesystemen op bedrijventerreinen slim inrichten en besturen en zo de opwek en het verbruik van duurzaam opgewekte elektriciteit beter in balans brengen. Hierbij maken ze gebruik van een innovatieve technieken zoals een digital twin en een wolkencamera, in combinatie met bestaande duurzame energie-opwek- en opslagsystemen. Buffers zoals batterijen en waterstof worden naar behoefte slim en zo efficiënt mogelijk ingezet om energie die over is op te slaan en weer te gebruiken bij een stijgende vraag. Door op een slimme manier de lokaal opgewekte elektriciteit zoveel mogelijk lokaal te gebruiken, kan er meer duurzame elektriciteit worden opgewekt. Door dit project is er dus veel minder netverzwaring nodig. Hiermee worden maatschappelijke kosten vermeden.

Subsidie

De kosten van het CPB-project zijn ongeveer 2,5 miljoen euro. Het consortium heeft hiervoor een subsidie toegekend gekregen van de Europese Unie via Kansen voor West. De subsidie bedraagt maximaal € 749.621,00 ten laste van de EFRO-REACT-EU-financiering en maximaal € 702.373,99 ten laste van de rijkscofinanciering.

Kennis delen

Het CPB-project gaat met een lokale pilot laten zien dat het mogelijk is om een netcapaciteitsprobleem op te lossen zonder netverzwaring. Het concept wordt getoetst door enkele bedrijfspanden en energie-installaties qua management van de elektriciteitsvoorziening met elkaar te koppelen op twee dicht bij elkaar gelegen bedrijventerreinen in Utrecht: Lage Weide en De Wetering-Haarrijn. Het consortium zal hierbij nadrukkelijk aandacht besteden aan communicatie, kennisintegratie en kennisdisseminatie. Het geleerde kan immers daarna worden toegepast op andere bedrijventerreinen. De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht zijn aangesloten voor het opnemen van de kennis in de onderwijsprogramma’s. Ook werken we samen met andere relevante projecten in Utrecht, zoals het project ROBUST.

Onder andere provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Stedin en TKI Urban Energy hebben hun steun voor het CPB-project uitgesproken.

Ook meewerken aan het oplossen van het netcongestieprobleem?

Bent u een ondernemer die interesse heeft om het energienetwerk van de omgeving beter te benutten? Bedrijven die nog ruimte over hebben op de elektriciteitsaansluiting en willen investeren in een batterij, kunnen meedoen om deze capaciteit te delen met andere bedrijven. Zo kunnen bedrijven gezamenlijk bijdragen aan het oplossen van het netcongestieprobleem.

Voorwaarden om mee te kunnen doen:

  • Grootverbruikersaansluiting groter dan 3 x 80 A
  • Ruimte over op de aansluiting, dat wil zeggen dat uw bedrijf niet altijd de maximale hoeveelheid energie gebruikt
  • Gevestigd op Lage Weide of De Wetering-Haarrijn
  • Bereid om te investeren in een batterij
  • Bereid om bepaalde data ter beschikking te stellen aan het project
  • Bij voorkeur (plannen voor) opwek van duurzame energie

 

Aanmelden kan via Bert Strijker: b.strijker@ecub.nl of 06-20735360.

Ook geïnteresseerde ondernemers buiten de genoemde bedrijventerreinen kunnen contact opnemen voor een mogelijke samenwerking.

 

Meer informatie is te vinden op www.ecub.nl/cpb.