Minder auto’s in de spits – doorstroming op bedrijventerreinen beter

Ondernemers op de bedrijventerreinen Lage Weide & de Wetering-Haarrijn gaan hard aan de slag om het woon-werkverkeer van hun werknemers te verduurzamen: minder met de auto en meer met de fiets of bus.

Ingenieursbureau Antea Group heeft doorgerekend wat het betekent voor de doorstroming op de bedrijventerreinen als het aantal auto’s in de avondspits afneemt met 10% (-2.500 auto’s) en met 20% (-5.000 auto’s). Als vertrekpunt is 2019 genomen; het laatste jaar voorafgaand aan de Coronapandemie. Toen stond het verkeer op de bedrijventerreinen iedere werkdag muurvast tijdens de avondspitsen.

Doorstroming op bedrijventerreinen tijdens avondspits huidig

-2.500 auto’s: Als het autoverkeer op de bedrijventerreinen tijdens de avondspits afneemt met 10%, dan stroomt het verkeer op het grootste deel van Lage Weide en het zuidelijk deel van de Wetering-Haarrijn merkbaar beter door.

Doorstroming op bedrijventerreinen tijdens avondspits ingreep

-5.000 auto’s: Bij een afname van het autoverkeer met 20% tijdens de avondspitsen, stroomt het verkeer op Lage Weide goed door, evenals op het zuidelijk deel van de Wetering-Haarrijn.

Doorstroming op bedrijventerreinen tijdens avondspits ingreep 2

De A2 zelf blijft een bottleneck; ook als de ambitie volledig wordt gehaald. Om die beter te laten doorstromen zijn forse infrastructurele maatregelen nodig.