Utrecht onderzoekt mogelijkheden verbreding Demkabrug

De gemeente Utrecht gaat de mogelijkheden onderzoeken om de Demkabrug te verbreden, zodat het er voor fietsers veiliger wordt. Dat schrijft het college van B&W in een brief aan de raad, die om verbreding had gevraagd. Dit naar aanleiding van het bestuurlijk overleg van de Bereikbaarheidsalliantie A2. 
 
De Demkabrug verbindt de stad met het bedrijventerrein Lage Weide. Zo is het een belangrijke toegangsroute vanuit Zuilen, Overvecht en een deel van de binnenstad. Het fietspad aan de brug is slechts 1,7 meter breed. Inhalen en tegenliggers zijn daarmee een spannende uitdaging. Ook voelen fietsers zich onveilig door het open hekwerk met zicht op het Amsterdam Rijnkanaal en de open ruimte tussen het fietspad en de spoorbrug. Parkmanagement Lage Weide maakte hier eerder al een video van. 
 
De gemeente heeft een quick scan laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat het technisch mogelijk is om het fietspad vier meter breed te maken, maar dat dit wel moeilijk is. Om die reden gaat de gemeente de komende periode ook alternatieven onderzoeken.
 
Zo wordt gekeken naar de optie om een nieuw fietspad met een eigen boog te maken, een compleet nieuwe losstaande fietsbrug te bouwen of een nieuw fietspad aan te leggen bij de naastgelegen Werkspoorbrug. Naar verwachting is het onderzoek eind dit jaar afgerond.