Plannen Demkabrug lopen vertraging op

De plannen voor het verbreden van de Demkabrug lopen vertraging op. Dit blijkt uit berichtgeving van de gemeente Utrecht. Pas in het 3e kwartaal van 2023 wordt meer duidelijkheid verwacht over de voorkeursvariant. 

Het fietspad aan de Demkabrug wordt onderdeel van de Dom-tot-Damroute en vormt een belangrijke schakel in de fietsroute van en naar bedrijvenpark Lage Weide. Voor deze fietsverbinding werkt gemeente Utrecht een variantenstudie uit. In de raadsbrief Haalbaarheid verbreding fietspad Demkabrug van 8 maart 2022 werd aangegeven eind 2022 met de resultaten van de variantenstudie te komen, inclusief voorkeursoplossing en de mogelijkheden voor dekking van de realisatiekosten. Daar heeft de gemeente echter meer tijd voor nodig. De verwachting is dat er in het 3e kwartaal van 2023 één voorkeursvariant is waarvoor de planvorming kan starten.

De gemeenteraad is hierover geïnformeerd door de brief over de stand van zaken van de variantenstudie en het vervolg.