Brief voor commissievergadering 10 maart Kwadrant en Planetenbaan

Op dinsdag 10 maart aanstaande bespreekt de Gemeenteraad Stichtse Vecht in de commissievergadering het stedenbouwkundig kader en de randvoorwaarden voor ontwikkelingen op Planetenbaan en het Kwadrant Maarssenbroek. Door middel van deze brief hebben wij onze bezwaren uitgesproken naar de raad.

Zoals wij eerder hebben laten weten in dit nieuwsbericht, maken wij ons grote zorgen over toename van het autoverkeer en de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers. Wij zijn van mening dat ons bedrijventerrein in de huidige vorm het extra verkeer niet aankan.

Onze bezwaren richten zich voornamelijk op het onderzoek van Arcadis. De scope van dit verkeersonderzoek is namelijk te beperkt. Arcadis heeft uitsluitend gekeken naar de verkeerseffecten in Maarssenbroek zelf. Zie onderstaande afbeelding. Arcadis schrijft dat uitvoering van de plannen effect zal hebben op de infrastructuur buiten het gebied. Echter: “Eventuele gevolgen en oplossingen van dit overleg vallen buiten de scope van dit onderzoek.”