Ontwikkeling Kwadrant Maarssen bedreigt bereikbaarheid Lage Weide

Afsluiting toerit Zuilense Ring slecht voor milieu en economie

De Gemeenteraad van Stichtse Vecht bespreekt dinsdag 28 januari plannen voor ontwikkelingen van nieuwe woningen op Planetenbaan en het Kwadrant Maarssenbroek. De ondernemers op Lage Weide hebben begrip voor de plannen om woningbouw toe te staan, maar maken zich grote zorgen over het hierdoor dreigende verkeersinfarct tussen Maarssen en bedrijventerrein Lage Weide. Onder meer omdat de oprit naar de N230, de Zuilense Ring richting de A2, wordt afgesloten terwijl hiervoor geen goed alternatief wordt geboden.

Verkeerstoename

De stichting Parkmanagement Lage Weide heeft al eerder in een brief uitgelegd waarover de ondernemers zich zorgen maken. Josien van Breda, directeur van de stichting: “de geplande nieuwbouw van tot wel 2300 woningen baart ons zorgen over de bereikbaarheid voor ons bedrijventerrein, met name vanwege de verwachte forse verkeerstoename op de Maarssenbroeksedijk. Bij het onderliggende verkeersonderzoek kun je ook de nodige vraagtekens zetten. Al was het alleen maar omdat  het onderzoekt stopt bij de gemeentegrens en plannen zoals voor een distributiecentrum met 27 laaddocs (!) aan de Maarssenbroeksedijk onvoldoende zijn verwerkt.”

Ondoordacht

Onderdeel van de plannen is onder meer een afsluiting van de oprit in Maarssen naar de N230, de Zuilense Ring richting de A2. Deze ‘knip’ valt niet in goede aarde bij Van Breda en de ondernemers: “Het lijkt vrij ondoordacht om een weg af te sluiten en nog geen alternatief te hebben. Ik mis bovendien  afstemming met ons en buurgemeente Utrecht.” Ze hoopt dat de plannen  worden bijgesteld. “Er zijn echt aanvullende maatregelen nodig om de voorziene overlast tot een minimum te beperken. Je kunt niet eerst een tijdje aanmodderen om daarna tot de conclusie te komen dat reizigers volledig vast komen te staan. Daarom dringen we erop aan, dat alle eerder genoemde oplossingen, zoals verbetering van bestaande fietsverbindingen en aangepaste kruisingen worden uitgevoerd voordat de nieuwbouw van start gaat.”