Vaststelling aangepast bestemmingsplan Lage Weide naar aanleiding van uitspraak Raad van State

De gemeenteraad van Utrecht heeft besloten het bestemmingsplan Lage Weide vast te stellen, waarmee de planologische regeling voor het bedrijventerrein wordt geactualiseerd en de door de Raad van State geconstateerde gebreken worden hersteld.

Herstel naar aanleiding van beroepen

Dit voorstel voorziet in herstel van het bestemmingsplan Lage Weide uit 2014 naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State waarin beroepen gegrond zijn verklaard. In dit herstelbesluit worden alleen de door de Raad van State geconstateerde gebreken gerepareerd, er worden geen nieuwe aspecten meegenomen. Het herstel heeft betrekking op de in het bestemmingsplan opgenomen geurregeling en op toegestane bouw- en gebruiksmogelijkheden.

Alle informatie over het bestemmingsplan is hier verzameld:

omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer/(documentresult//rechter-paneel:document/NL.IMRO.0344.BPLAGEWEIDE-VA03/gerelateerd)?geodocId=NL-IMRO-0344-BPLAGEWEIDE-VA03-1

 

Beroep instellen bij de rechter

De beroepstermijn start op woensdag 10 april 2024 en eindigt op dinsdag 21 mei 2024.

 

Je stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Je moet hiervoor betalen (griffierechten). Je kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Kijk voor meer informatie op: zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-153264.html