Werkgevers aan de A2 dagen overheden uit met ambitieus actieplan

Op 30 augustus hebben werkgevers op de Utrechtse bedrijventerreinen Lage Weide en De Wetering-Haarrijn een ambitieus plan gepresenteerd om een stadsinfarct te voorkomen. HEMA, St. Antonius Ziekenhuis, Strukton en andere ondernemers gaan duizenden auto’s van de weg halen. Om de ambities kracht bij te zetten hebben ze zich verenigd in de Bereikbaarheidsalliantie A2. Als tegenprestatie vragen ze van het rijk, de provincie en de gemeente Utrecht ondersteunende maatregelen.

Door de coronacrisis zijn de meeste dagelijkse files en verkeersproblemen een stuk minder problematisch geworden dan voorheen op de bedrijventerreinen. Maar de werkgevers verwachten dat als ze niet ingrijpen, de files weer snel op het oude niveau zijn van voor de coronacrisis.

Dit willen ze liever niet, want dat betekent de terugkeer van een dagelijks verkeersinfarct tussen 16.00 en 18.00 uur. Voor hen is bereikbaarheid heel belangrijk, zowel voor de medewerkers als de bezoekers. Dus nemen de bedrijven uit de Bereikbaarheidsalliantie A2 graag samen de nodige maatregelen. Zij vinden het nu het moment om te zorgen dat het reizen anders wordt ingericht dan voorheen.

En dus hebben de werkgevers een gezamenlijke werkagenda opgesteld. Door thuiswerken, fietsen en het openbaar vervoer te stimuleren, hopen ze in 5 jaar tijd 5.000 werknemers uit de auto te halen. Als tegenpresentatie vragen ze van het rijk, de provincie en de gemeente ondersteunende maatregelen en de nodige investeringen in goede en veilige fietsinfrastructuur (zoals de Demkabrug), aantrekkelijk openbaar vervoer en doorstroming en bereikbaarheid.

Tijdens de energieke kick-off bijeenkomst hebben ruim 30 aanwezigen zich verbonden aan het actieplan, te beginnen met het uitvoeren van de Goedopweg Mobiliteitsscan.

Kick-off Bereikbaarheidsalliantie A2

Daarnaast zijn 2 werkgevers geselecteerd om deel te nemen aan het bestuurlijk overleg met de wegbeheerders, namelijk:

  • Antonius Ziekenhuis – Hein Uitterhaegen (links op de foto)
  • Strukton Rail – Tjark de Vries (rechts op de foto)

Over enkele maanden vindt het volgende ondernemersdiner met leden van de Bereikbaarheidsalliantie A2 plaats. Ben je werkgever op Lage Weide of De Wetering-Haarrijn en wil je ook meedoen? Stuur dan een mail naar info@a2alliantie.nl, lees eerst verder op www.a2alliantie.nl en bekijk onderstaande video.