Medio november 2020 nemen Parkmanagement Lage Weide, wegbeheerders en Goed op Weg maatregelen die moeten helpen om de te hoge autosnelheid op ons bedrijventerrein te verlagen.

Dit is onderdeel van het pakket aan acties dat we hebben gepubliceerd op lageweide.nl/bereikbaarheid/mobiliteits-projecten/.

Wat gaan we op korte termijn doen?

  1. Met alle betrokken organisaties maken we afspraken over een samenhangende set van acties om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren.
  2. Parkmanagement Lage Weide start een gedragscampagne om automobilisten en andere weggebruikers te helpen veiliger te rijden over ons bedrijventerrein. We zijn tenslotte allemaal collega’s van elkaar.
  3. Op de Atoomweg komen ‘optische snelheidsbeperkingen’, bij wijze van experiment.

Bij de uitritten vanaf bedrijventerreinen die aansluiten op de Atoomweg wordt namelijk hard gereden en worden fietsers soms over het hoofd gezien. Op sommige plekken is hier een middengeleider, op andere stukken is het gewoon een erg breed stuk asfalt. Op de Atoomweg gebeuren veel ongelukken (over 3 km 63 ongelukken in de periode 2014-2018). Iets voorbij het kruispunt met de Isotopenweg ontstaan ook vaak gevaarlijke situaties doordat auto’s elkaar gaan inhalen en daarbij flink het gaspedaal intrappen. Op het kruispunt bij de Hyperonenweg ontstaan daardoor gevaarlijke situaties.

Daarom beginnen we met extra wegbelijning  en aanvullende tijdelijke maatregelen, in eerste instantie ter hoogte van Atoomweg 60. Meer concrete informatie wordt bekend gemaakt in november, wordt vervolgd!

Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur dan een mailtje naar roelandtameling@lageweide.nl of bel 06-17453490 (ook buiten kantooruren).