Parkmanagement Lage Weide heeft een gedragscampagne opgezet om automobilisten en andere weggebruikers te helpen veiliger te rijden over ons bedrijventerrein. We zijn tenslotte allemaal collega’s van elkaar.
De gedragscampagne bestaat uit drie opvolgende ‘communicatieblokken’:
– November 2020: “rustiger rijden met de auto”
– Voorjaar 2021: “geef voorrang aan de fiets ”
– Najaar 2021 of later: “ga toch fietsen”

De kracht van de campagne zit onder meer in de consistente beelden en teksten, maar vooral ook in de combinatie met fysiek zichtbare maatregelen in de openbare ruimte. Zo start in november een pilotproject ‘optische illusie’ waarmee automobilisten naar verwachting rustiger gaan rijden. Hierbij worden ook tekstkarren ingezet die de campagneboodschap versterken. Daarnaast is het geen eenmalige actie, maar onderdeel van een breder geheel van acties die ondernemers, wegbeheerders en andere betrokkenen samen oppakken.
Overigens: bij wijze van aftrap ondertekenden bestuurders van betrokken organisaties een intentieverklaring op 17 november.