Help een MBO-student de crisis door

Afgelopen jaren is gebleken dat jongeren met veel omstandigheden te maken hebben waar ze geen invloed op hebben of denken te hebben. De gevolgen zijn: demotivatie, het niet zien van […]

Kerngroep Coöperatie van Werk

Dit najaar organiseert Lage Weide een kick off-bijeenkomst met bedrijfsleven, onderwijs, werkgeversservicepunt, UW bedrijf, gemeente en andere stakeholders. Begin 2020 zal een haalbaarheidsstudie en quickscan Coöperatie van Werk Lage Weide […]

Het werkt op Lage Weide

Josien van Breda heeft in de maanden januari t/m mei een fors aantal kennismakingsgesprekken gevoerd met: een tiental bedrijven op Lage Weide, MBO Utrecht, ROC Midden Nederland, HU (RvB en […]

Een jaar lang een jongere bij u aan de slag?

Entree opleiding Op dit moment zijn ROC Midden Nederland en MBO Utrecht op zoek naar bedrijven op Lage Weide die mogelijk interesse en plek hebben voor een jongere die een […]