Oproep bedrijven die scholieren willen ontvangen!

In een krappe arbeidsmarkt is het voor organisaties van belang om goed bekend te staan en potentiële medewerkers vroeg te binden. Tegelijk is het voor leerlingen van het voortgezet onderwijs belangrijk zich goed te oriënteren op de praktijk. Dit helpt ze de juiste keuze te maken voor een vervolgopleiding en beroep.

De particuliere onderwijsinstelling Luzac in Utrecht wil leerlingen de mogelijkheid bieden om kennis te maken met organisaties. Margreet Rookmaker, parttime docent economie op Luzac, zoekt bedrijven die bereid zijn om een klein groepje scholieren (max 10 per keer) tussen 14 en 17 jaar die kans te bieden tijdens een bedrijfsbezoek van een paar uurtjes. Het liefst worden de elementen van bedrijfsvoering en marketing naar voren gebracht. Het bezoek vindt bij voorkeur plaats in de maand maart en/of april op een donderdag- en/of vrijdagmiddag. Voor een blijvende herinnering helpt het dat er “iets te zien is”, bijvoorbeeld een mooie rondleiding door het bedrijf. De leerlingen worden uiteraard begeleid door medewerkers van school.

Wil jij de leerlingen een kijkje in de keuken van jouw bedrijf geven? Meld je dan aan bij Hoda Hamdaoui via hodahamdaoui@lageweide.nl