Hoera, we gaan weer pitchen!

Heb jij een briljant idee voor Lage Weide? En heb je daar geld voor nodig? Pitch je project bij de eerstvolgende bijeenkomst met ondernemers en vastgoedeigenaren. Die is op 12 oktober aanstaande. Als je genoeg stemmen krijgt, betalen wij vanuit het Ondernemersfonds Utrecht mee aan jouw geweldige idee! 

Welke bedragen zijn er beschikbaar? 

Bij de vorige ronde is in totaal al € 72.500,- toegezegd, dus er is nog € 27.500,- budget voor 2023. En voor 2024 staat weer in totaal € 100.000,- gereserveerd. Op 12 oktober is dus maximaal € 127.500,- te verdelen. Je kunt afhankelijk van de omvang van je project en het aantal pitches dat ook gehonoreerd wordt een bijdrage tot maximaal € 50.000,- excl. BTW krijgen. 

Wat zijn de voorwaarden? 

Kijk op lageweide.nl/nieuws/pitch-your-project/ , daar staat alles keurig op een rijtje. 

Wat is de deadline? 

  • Als je tijdig contact met ons opneemt, kunnen we je helpen bij het voorbereiden van de pitch en het invullen van het pitchformulier. Bel Roeland Tameling via 06-17453490. 
  • Uiterlijk 30 september moet je definitieve pitchformulier bij ons ingeleverd zijn via een e-mail aan roelandtameling@lageweide.nl . 
  • We versturen 5 oktober de pitchvoorstellen en andere agenda items naar alle mensen die zich voor het Besluitvormend Overleg op 12 oktober hebben aangemeld. En we zetten het online. 
  • De pitch is op 12 oktober tussen 16 en 18 uur, het moment van de waarheid! 

 

Welke pitches zijn in de vorige ronde gehonoreerd? 

Dat kun je lezen in het verslag van de sessie die plaatsvond op 20 juni. De Fietskoerier Utrecht kreeg de grootste bijdrage voor haar gratis postservice.