Uitnodiging Online ALV & Besluitvormend Overleg 2 december

IN VERBAND MET DE NOG VERDER AANGESCHERPTE CORONAMAATREGELEN IS BESLOTEN OM DE ALV EN HET BESLUITVORMEND OVERLEG (BO) ONLINE TE LATEN PLAATSVINDEN. 

Geachte eigenaar en/of gebruiker van een pand op Lage Weide,

We nodigen u uit omdat u op Lage Weide ozb betaalt voor een niet-woning. Hiervan gaat jaarlijks 11,1 procent naar Stichting Ondernemersfonds Utrecht. Dit is een initiatief van en voor Utrechtse ondernemers om gezamenlijke projecten daadwerkelijk gezamenlijk te financieren. Voor meer informatie over de werking van het fonds, afbakening van de gebieden en voorbeeldprojecten kunt u kijken op www.ondernemersfondsutrecht.nl.

De Ondernemersfondsgelden worden op Lage Weide onder andere gebruikt voor de inzet van parkmanagement op het bedrijventerrein, collectieve camerabewaking en andere activiteiten.

Industrievereniging Lage Weide & Werkstichting Parkmanagement Lage Weide willen u middels dit bericht informeren over het voorstel om in 2022 collectieve surveillance collectief te financieren uit het Ondernemersfonds. Daarnaast stelt ILW voor, de investeringskosten voor vernieuwde camera’s ineens af te boeken op ons OfU budget in 2021. Bovendien geven we graag een persoonlijke update over de resultaten van het afgelopen jaar en de goede voornemens voor 2022 en verder. Onderaan deze pagina treft u de agenda en de bijbehorende stukken.

Wilt u meebepalen over de voorstellen en meepraten over andere activiteiten op Lage Weide? Meld u dan aan voor de Algemene Leden Vergadering op 2 december 2021 vanaf 15.00 uur. Schriftelijk reageren kan ook. Stuur een mail naar info@lageweide.nl of kijk op www.lageweide.nl voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Jos van Rooijen, Voorzitter ILW

Roeland Tameling, plv. Directeur -bestuurder PMLW

Algemene Ledenvergadering & Besluitvormend Overleg 

Donderdag 2 december 2021 

Start ALV + BO: 15.00 uur (digitale inloop vanaf 14.45 uur) 

Aansluitend: Lagerhuis debat vanaf 16.00 uur 

Locatie: online, via Microsoft Teams (Klik op de link om deel te nemen)

AGENDA 

 1. Opening en mededelingen (alle stukken bij de respectievelijke agendapunten) 
 1. Vaststellen van de agenda
 2. Verslag van de vorige vergaderingen; ALV en BO 30 juni 2021 
  bijlage 3a – 300621 conc. verslag ALV 2021
  bijlage 3b – 300621 conc. verslag BO 2021
  Gevraagd: vaststellen verslagen
 3. Tussenstand Parkmanagement Lage Weide 2021
  A. Procesaanpak bestuurlijke vernieuwing, mondelinge toelichting door voorzitter ILW n.a.v. bericht lageweide.nl/alles/mededeling-parkmanagement-lage-weide/

  Gevraagd: kennisnemen van beoogde aanpak

  B. Presentatie resultaten eerste halfjaar 2021 door Roeland Tameling
  bijlage 4 – 20211031_VGR6_MW_Definitief

  Gevraagd: kennisnemen van voortgang activiteiten 

 4. Meerjarenplan Parkmanagement Lage Weide 2022-2024
  presentatie meerjarenplan door Roeland Tameling 
  bijlage 5a memo meerjarenplan Parkmanagement Lage Weide
  bijlage 5b – Meerjarenplan 2022-2024 bijlage 5c – Meerjarenbegroting PMLW 2022 – 2024

  Gevraagd: kennisnemen van goede voornemens

 5. Veilig Ondernemen 
  A. presentatie voortgang vernieuwde camerabewaking door Jos van Rooijen
  Bijlage 6a memo vernieuwd cameratoezicht Lage Weide

  Gevraagd aan ILW leden en andere OZB-betalers: goedkeuren van betalingsvoorstel voor eenmalige investeringskosten collectieve camerabewaking richting OfU

  B. voorstel collectieve surveillance
  bijlage 6b – voorstel collectieve surveillance

  Gevraagd aan ILW leden en andere OZB-betalers: goedkeuren voorstel voor collectieve investering t.b.v. surveillance activiteiten

  C. presentatie cybercrime en andere KVO actualiteiten door Roeland Tameling

  Gevraagd: kennisnemen van actualiteiten 

 6. ILW activiteitenagenda

  Toelichting jaarplan ILW en evenementenkalender Parkmanagement door voorzitter

  Gevraagd: kennisnemen van activiteitenagenda Lage Weide

 7. Rondvraag, WVTTK
 1. Sluiting