Mededeling Parkmanagement Lage Weide

Beste relatie,

Mariëlle Wieman, directeur-bestuurder bij Parkmanagement Lage Weide, heeft de Raad van Commissarissen (RvC) laten weten haar functie te willen beëindigen per 1 november aanstaande. 

Wij betreuren haar vertrek, maar hebben begrip voor haar besluit. In de tijd dat ze werkzaam is geweest voor Parkmanagement hebben we haar leren kennen als doortastend, zakelijk en veelzijdig en een prettige leidinggevende voor haar team. 

We bedanken Mariëlle voor haar bijdrage en wensen haar veel succes. Tot het moment dat we iemand benoemd hebben om Mariëlle op te volgen, zal Roeland Tameling de rol van plaatsvervangend directeur op zich nemen.

 

Namens de RvC,

Margreet Rookmaker (voorzitter)