Aanvraag coffeeshop Elektronweg

De gemeente heeft een aanvraag gekregen voor de start van een coffeeshop op het bedrijventerrein aan de Elektronweg. In dit bericht meer informatie over de locatie, het coffeeshopbeleid in Utrecht, hoe je kunt reageren op de aanvraag, en waar je terecht kunt met vragen. Op 9 maart is een informatieavond van 19.00-21.00 in ontmoetingscentrum Indekerngezond (Kopenhagenstraat 41). Hier kun jij jouw mening laten weten!

Standpunt gemeente

Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de locatie. De plek ligt buiten een woonwijk op een industrieterrein, zit aan verschillende uitvalswegen en voldoet aan de criteria van het Utrechtse coffeeshopbeleid. Bovendien zorgt een nieuwe coffeeshop voor spreiding van het aanbod door Utrecht, waardoor de (verkeers)druk op bestaande coffeeshops in de stad afneemt.

Eisen coffeeshops

De gemeente stelt strenge eisen aan coffeeshops. De aanvrager maakt een beheerplan, met afspraken over de veiligheid van de omgeving, de inzet van beveiligers en het voorkomen van overlast. De gemeente let erop dat de aanvrager zich aan deze afspraken houdt, en treedt op als dat niet gebeurt.

Coffeeshopbeleid Utrecht

In Utrecht is ruimte voor maximaal 17 coffeeshops. Momenteel hebben we er 11 in de stad en is er dus ruimte voor een nieuwe coffeeshop. Het is belangrijk dat het aantal coffeeshops in de stad past bij de vraag. Te weinig aanbod in de stad kan namelijk negatieve gevolgen hebben, zoals illegale verkooppunten en een hoge (verkeers)druk op bestaande shops. Kijk voor meer informatie over het Utrechtse coffeeshopbeleid op www.utrecht.nl/softdrugs.

Reageren op aanvraag en bezwaar indienen

Je kunt reageren op de aanvraag voor de coffeeshop aan de Elektronweg via een zogeheten zienswijze. De aanvraag is 9 maart gepubliceerd op zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-103741.html. Volg de instructies om een zienswijze in te dienen. Daar heb je na publicatie van de aanvraag 5 weken de tijd voor. Bekijk hiervoor ook ons model voor indienen van zienswijzen. Als uit zienswijzen zwaarwegende belangen komen die de gemeente nog niet heeft meegewogen, kan besloten worden de vergunning niet te verlenen. Als de vergunning wordt verleent, kun je ook nog bezwaar indienen. Dan maakt de gemeente een heroverweging en kan in het uiterste geval de vergunning ingetrokken worden.

Informatieavond en vragen

Op 9 maart van 19.00-21.00 organiseerde de gemeente een informatieavond in ontmoetingscentrum Indekerngezond (Kopenhagenstraat 41) over de coffeeshop. Helaas werden hier geen toezeggingen gedaan over veiligheidsinzet rond de beoogde coffeeshop


Voorbereidend overleg op 4 maart

Op vrijdagmiddag 4 maart bood Parkmanagement Lage Weide de bedrijven in de omgeving van de Elektronweg de mogelijkheid vooraf met elkaar hun standpunt te bepalen ten aanzien van de vergunningaanvraag. Dit standpunt nemen ILW en Parkmanagement Lage Weide mee in het vervolgtraject.