Model voor indienen zienswijze vergunningaanvraag coffeeshop Elektronweg 38

Onderstaand tref je een model aan om jouw zienswijze in te dienen tegen de vergunningaanvraag coffeeshop aan de Elektronweg 38 op Lage Weide. Het kenmerk en de titel hebben wij vast ingevuld. Selecteer de zienswijzen die jij relevant vind en vul aan met eigen, specifieke zienswijzen. Vul zelf je eigen naam, adres en telefoonnummer in en e-mail het geheel (kenmerk, titel, naam, adres, telefoonnummer en reactie) naar bekendmakingen@utrecht.nl

Kijk voor de oorspronkelijke aanvraag omgevingsvergunning op: zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-103741.html 

Kenmerk aanvraag:

HZ_WABO-22-08074

Titel aanvraag:

Aanvraag omgevingsvergunning, het vestigen van een coffeeshop, Elektronweg 38 te Utrecht, HZ_WABO-22-08074

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Reactie:

(pik uit onderstaande opties jouw gewenste zienswijzen tegen de vergunningaanvraag en vul aan met specifieke zienswijzen voor jou als ondernemer en werkgever)

Diverse ondernemers mogen niet uitbreiden i.v.m. een zogeheten ‘bouwstop’ op basis van een verwachte toename in vervoersbewegingen op Lage Weide, waaronder grote werkgevers voor bewoners van Utrecht. De coffeeshop zal ook veel vervoersbewegingen met zich meebrengen, er wordt hier dus met 2 maten gemeten.

De initiatiefnemers benoemen zeer lage (bedrijfseconomische onrealistisch) aantallen bezoekers. Dit leidt tot de conclusies dat:

  1. Men is niet transparant over de echte aantallen en de praktijk zal uitwijzen dat er veel meer vervoersbewegingen en verkeersoverlast (onveiligheid, parkeren) zal zijn dan voorgespiegeld
  2. De businesscase niet sluitend is en toegezegde beloftes uit het beheerplan (zoals aantallen beveiligers, parkeerwachten en controles in de beurt) niet waargemaakt kunnen worden
  3. De businesscase niet sluitend is en tekorten worden aangevuld met ‘niet gedoogde’ activiteiten

De initiatiefnemers hebben naar eigen verklaring geen ervaring in het opzetten of beheren van een coffeeshop. Of van een horecagelegenheid. Dit geeft geen vertrouwen in de aanpak van verwachte overlast.

Gemeentelijke handhaving en politie doen geen enkele toezegging om bij voorbaat meer capaciteit vrij te maken voor handhaving en controles op deze locatie. Er wordt slechts gereageerd op meldingen, dit is veel te reactief op een bedrijventerrein waar handhaving en controle nu al als onvoldoende worden beoordeeld.

De vestiging van de coffeeshop in een donkere hoek van Lage Weide, aan de belangrijkste toegangsroute voor fietsers, verlaagt het veiligheidsgevoel van fietsende medewerkers. Vooral van jonge en vrouwelijke medewerkers in shifts bij partijen als Hema en Picnic. Of bezoekers (jongeren) van bijvoorbeeld de boulderhal. Onderzoek onder medewerkers bevestigt dit.

De piekmomenten van de coffeeshop vallen samen met de naastgelegen Opslaglocaties (VvE De Boxx en Opslagman) en de boulderhal. Dit leidt tot teveel verkeersbewegingen en parkeerdrukte tegelijkertijd.

De verslechterde sociale en gevoelsveiligheid als gevolg van de vestiging van de coffeeshop op de belangrijkste toegangsweg voor fietsers tot Lage Weide druist volledig in tegen beleidsambities van de afgelopen jaren om meer medewerkers van Lage Weide uit de auto en op de fiets naar het werk te krijgen.

Op beelden gedeeld door de initiatiefnemers menen zij 17 parkeerplekken op een kavel van 500 m2 te kunnen realiseren, inclusief toevoer en gebouwen. Dit is op basis van planologische kengetallen onmogelijk. Dit vergroot de zorgen bij ondernemers over de al bestaande parkeerplektekorten op de Elektronweg.

Volgens het gemeentelijk coffeeshop beleid mogen er geen coffeeshops in woonstraten. In het directe verlengde van de Elektronweg, wordt aan de Oude Vleutenseweg nieuwbouwproject Bellevue gerealiseerd. Met woningen voor o.a. jonge gezinnen. Technisch gezien niet dezelfde straat, maar dus wel zeer dichtbij.

Volgens het gemeentelijk coffeeshop beleid mogen er geen coffeeshops in de buurt van scholen. Naar ons idee is een coffeeshop in de buurt van een boulderhal met als doelgroep kinderen (6+) en jongeren ook niet gewenst.