Geen afspraken over veiligheidsinzet rond beoogde coffeeshop

De ondernemers op Lage Weide zijn diep teleurgesteld over de inzet die de Gemeente Utrecht wil doen om overlast van een geplande coffeeshop op het bedrijventerrein te voorkomen. Op woensdagavond 9 maart vond een informatiebijeenkomst plaats, waar de gemeente bleef steken in “vage toezeggingen en nul harde ondersteuning, een slappe hap”. Eventuele medewerking aan de komst van een coffeeshop is hiermee in één klap van de baan: het bedrijfsleven gaat nu alle middelen inzetten om de coffeeshop tegen te houden.

Bezwaar tegen coffeeshop

Ondernemersorganisatie ILW wilde “in alle redelijkheid” met de initiatiefnemers en de gemeente overleggen over essentiële randvoorwaarden voor de vestiging van een coffeeshop aan de Elektronweg. Hierbij denkt woordvoerder Jos van Rooijen onder andere aan meer politie inzet, extra camerabeveiliging en betere fietsvoorzieningen op de route langs de coffeeshop. De gemeente deed echter geen enkele concrete toezegging hierover. Volgens Van Rooijen zijn de ondernemers in de omgeving hierover zó teleurgesteld, dat ze bezwaar zullen maken tegen de vergunningaanvraag en de benodigde wijziging van het bestemmingsplan, “desnoods tot aan de Hoge Raad”.

Onveilig

De ILW-voorzitter maakt geen verwijten richting de initiatiefnemers, maar wel aan het adres van de gemeente. “We willen natuurlijk niet, dat inwoners van Leidsche Rijn of medewerkers van bedrijven op Lage Weide zich onveiliger gaan voelen. De afgelopen jaren hebben we juist geïnvesteerd in een upgrade van ons bedrijventerrein waar meer dan 15.000 mensen werken bij 800 bedrijven. Als er met de gemeente geen harde afspraken zijn te maken over het voorkomen van drugsgerelateerde criminaliteit en aantasting van sociale veiligheid of verkeersveiligheid hebben we geen andere keus dan ons te verzetten tegen deze naïeve plannen”.

Zorgen

Van Rooijen heeft inmiddels tientallen verontruste ondernemers gesproken. Ze maken zich vooral zorgen over hun personeel: “je zult als jonge vrouw maar iedere avond in het donker langs de coffeeshop moeten lopen of fietsen”. Daarnaast verwachten de ondernemers ook overlast in de omgeving van de coffeeshop: “de coffeeshophouders zijn verantwoordelijk voor hun terrein, maar het gedonder heb je straks natuurlijk vooral in de openbare ruimte. Het is gewoon wachten op de eerste ripdeal (criminele transactie) onder de gele brug naar Leidsche Rijn!”

Reageren op aanvraag en bezwaar indienen

Je kunt reageren op de aanvraag voor de coffeeshop aan de Elektronweg via een zogeheten zienswijze. De aanvraag is 9 maart gepubliceerd op zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-103741.html. Volg de instructies om de achterliggende stukken op te vragen en om een zienswijze in te dienen. Daar heb je na publicatie van de aanvraag 5 weken de tijd voor. Als uit zienswijzen zwaarwegende belangen komen die de gemeente nog niet heeft meegewogen, kan besloten worden de vergunning niet te verlenen. Als de vergunning wordt verleent, kun je ook nog bezwaar indienen. Dan maakt de gemeente een heroverweging en kan in het uiterste geval de vergunning ingetrokken worden.

Op de foto “Het ultieme schrikbeeld van ondernemers op Lage Weide ”