Verslag bijeenkomst veilige ontsluiting Lage Weide

Een goede bereikbaarheid en veiligheid van de weggebruikers zijn belangrijke thema’s op Lage Weide. ILW Parkmanagement Lage Weide werkt samen met de ondernemers hard om Lage Weide bereikbaar te houden én de infrastructuur zo optimaal mogelijk in te richten. Daarom vond op woensdag 21 september de bijeenkomst Veilige ontsluiting Lage Weide plaats, om over dit onderwerp in gesprek te gaan.

Tijdens de bijeenkomst stonden de volgende drie gebieden op Lage Weide centraal om een plan voor te maken:

  1. Atoomweg-Niels Bohrweg-Rutherfordweg-Isotopenweg
  2. Uraniumweg
  3. Sophialaan


Ondernemers en vastgoedeigenaren uit deze bovenstaande gebieden waren talrijk aanwezig op de Hofclub op Lage Weide om hun visie en input op een veilige ontsluiting (met mogelijkheid tot eenrichtingsverkeer) te laten horen. Aanleiding was er dan ook voldoende voor de bijeenkomst, want:

  • Er is een groei van het aantal distributiecentra, en dus vervoersbewegingen in het gebied
  • Een groot knelpunt is de oversteekbaarheid van de Atoomweg met lzv’s
  • We hebben een grote wens: veel meer fietsers (personeel!), maar dat moet wel veilig kunnen
  • Lage Weide moet bereikbaar blijven met een optimale inrichting van de infrastructuur
  • Veilige ontsluiting in deze drie gebieden: is eenrichtingsverkeer een oplossing?


Er werden voor de drie gebieden verschillende scenario’s besproken met de aanwezigen, met in het achterhoofd de vooraf gecommuniceerde uitgangspunten van de gemeente Utrecht en de gemeentelijke plannen voor de toekomst. Daarvoor hadden organisatoren Taco Jansonius (logistiek makelaar Provincie Utrecht), Nick Ottevanger (Goedopweg) en Daan van Haarlem (ILW Parkmanagement Lage Weide) vooraf al het nodige huiswerk gedaan. Bekijk voor meer informatie hierover dia 11 en 12 van de presentatie.

De gemeente Utrecht heeft aangegeven dat zij open staan voor een oplossing die breed gedragen wordt door de ondernemers op Lage Weide. Voor ons een mooie kans om hier middels de bijeenkomst op in te haken.

Dat de huidige situatie onhoudbaar is en de infrastructuur aangepast moet worden, daar waren de aanwezigen het over eens. Er werd dan ook enthousiast gereageerd op de voorgestelde scenario’s, en er werden daarnaast meerdere extra suggesties gegeven. Het werd daarmee zeker duidelijk dat er een breed draagvlak is om de scenario’s verder uit te werken. De vervolgacties van onze kant zijn als volgt:

  • Wij gaan de voorstellen uitwerken en de inhoud van de bijeenkomst (en scenario’s) voorleggen aan de gemeente Utrecht
  • De gemeente Utrecht gaat de scenario’s verkeerstechnisch doorberekenen. Hierdoor wordt duidelijk of de scenario’s haalbaar zijn en wat voor aanpassingen gedaan moeten worden.


Geïnteresseerd in alle bevindingen? Bekijk dan het overzicht van de conclusies en aandachtspunten per gebied