Update aanpak Niels Bohrweg

Naar aanleiding van het dodelijke ongeluk op de Niels Bohrweg, enkele maanden geleden, heeft de Gemeente Utrecht in overleg met ILW, Fietsersbond en op de achtergrond ook Goedopweg onderzoek gedaan […]

Werkzaamheden Leidsche Rijntunnel vanaf 1 november

EQUANS (is de nieuwe naam van ENGIE Infra & Mobility. B.V). gaat in opdracht vanRijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de Leidsche Rijntunnel in week 44 2021. Dit onderhoud is noodzakelijk om […]

Aanpak vrachtauto-parkeren op Lage Weide

Zoals bij velen bekend, staat de gemeente Utrecht het parkeren van vrachtauto’s en trailers toe op ons terrein. Van deze ruimte wordt door een aantal transporteurs misbruik gemaakt, wat leidt […]

Grote hinder van werkzaamheden Galecopperbrug

BEREIKBAARHEIDSALLIANTIE EXTRA URGENT Lage Weide verwacht grote hinder van werkzaamheden Galecopperbrug De komende jaren gaat Rijkswaterstaat een aantal noodzakelijke reparaties uitvoeren bij de Galecopperbrug, zo is onder meer te lezen in […]